Nieuwsbrief inburgering

In de nieuwsbrief over de Wet Inburgering leest u meer over de ontwikkelingen en uitvoering van de wet. Bekijk hier ons nieuwsbrievenarchief:

Nieuwsbrief nummer 6, van juni 2023, is voorlopig de laatste nieuwsbrief over inburgering.

 • Nieuwe locatie voor taallessen in Zeist

  Sinds 1 januari 2022 verzorgt Sagènn de taallessen aan nieuwkomers in de regio. Nu gebeurt dat nog grotendeels op een tijdelijke locatie in de stad Utrecht,
  in combinatie met een leslocatie in Doorn. Deze zomer neemt de taalschool een nieuwe locatie in Zeist in gebruik. Dit wordt de hoofdlocatie, naast de al bestaande locatie in Doorn.

 • Evaluatie: het eerste jaar met de nieuwe Wet Inburgering

  Op 1 januari 2022 werd de nieuwe Wet Inburgering van kracht, waarmee gemeenten verantwoordelijk werden voor de inburgering van nieuwkomers. Wat betekent de nieuwe wet tot nu toe voor inburgeraars en gemeenten?

 • Nu beschikbaar: folder over financieel ontzorgen

  Tijdens de eerste maanden van de inburgering van asielmigranten biedt de Regionale Sociale Dienst (RSD) ondersteuning bij het regelen van geldzaken. We noemen dit financieel ontzorgen.

 • Praatplaat voor gezinsmigranten in Nederlands en Engels

  De praatplaat voor gezinsmigranten maakt alle stappen van de inburgering in één oogopslag duidelijk.

 • Banenmarkt Anderstaligen succesvol verlopen

  Op woensdag 19 oktober organiseerde Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht de ‘Banenmarkt Anderstaligen’ in Zeist. Deze middag werd speciaal georganiseerd voor alle anderstaligen uit de regio Midden-Utrecht. 

 • Met PIP op zak klaar voor de taalles

  Meezar Alali ondertekende vorige maand zijn persoonlijke Plan Inburgering en Participatie, ofwel PIP. Daarmee is hij de eerste in de regio Kromme Rijn Heuvelrug die gaat inburgeren in het nieuwe stelsel. Inmiddels is hij begonnen met zijn taallessen bij Sagènn.

 • Start van de nieuwe Module Arbeidsmarkt en Participatie

  De Nederlandse arbeidsmarkt is voor veel nieuwkomers anders dan in hun land van herkomst, van omgangsvormen op de werkvloer tot het solliciteren. Om hen een goede start te geven bieden we in het nieuwe stelsel de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) aan. Die module start in mei. Ook nieuwkomers die inburgeren in het oude stelsel kunnen dan deelnemen.

 • Praatplaat: inburgering in 9 stappen

  Het inburgeringstraject zichtbaar in één oogopslag. Dat is het doel van een nieuwe praatplaat, die nu is te downloaden in het Nederlands, Engels, Tigrinya, Dari, Turks, Arabisch en Farsi. Handig als ondersteuning tijdens het gesprek met een inburgeraar, en overzichtelijk voor wie zelf moet inburgeren. Waar sta je in het proces en welke onderdelen kun je nog verwachten?

 • In gesprek met werkcoach Israa

  Israa al Dalou is werkcoach binnen Team Inburgering. De nadruk op werk in de nieuwe wet is een goede zaak, maar niet altijd makkelijk voor nieuwkomers, merkt ze. “Als werkcoach help ik mensen om de nieuwe situatie te accepteren en nieuwe kansen te zien.”