Bent u naar een sollicitatiegesprek gereisd? Of heeft u reiskosten gemaakt voor het volgen van een training? Als u voor één van beide meer dan 10 kilometer heeft moeten reizen (enkele reis), dan kunt u deze kosten declareren via het formulier dat u op deze pagina vindt. 

U heeft geen recht op vergoeding wanneer de reiskosten van het sollicitatiegesprek door de werkgever zijn
vergoed. 

Declaratieformulier reiskosten

U kunt hier het declaratieformulier reiskosten downloaden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij de RSD.