Voor iedereen die het op de arbeidsmarkt niet redt zonder steuntje in de rug is er sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden. De RSD kijkt samen met u naar de mogelijkheden die er voor u zijn. We begeleiden u bijvoorbeeld naar werk, zodat u zo snel mogelijk weer voor uw eigen inkomen kunt zorgen. Als dit niet haalbaar is, begeleiden we u naar een andere vorm van participatie.

Aan de slag

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, vragen wij ook iets van u terug. Uw tegenprestatie bestaat eruit dat u actief probeert zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dit betekent dat u moet solliciteren en andere activiteiten onderneemt om betaald werk te vinden. U accepteert werk als u dit aangeboden krijgt, ook als het deeltijdwerk of tijdelijk werk is. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan gelden er speciale regels en een andere procedure voor u.  

Oók bij een arbeidsbeperking

Ook wanneer u een arbeidsbeperking heeft, bieden wij u een traject richting werk aan. In dit traject houden we rekening met uw mogelijkheden. Mocht u door lichamelijke of psychische klachten niet in staat zijn om te werken, dan kan een medische keuring of indicatie bij het UWV worden aangevraagd.

Meedoen is maatwerk

De stap naar betaald werk is niet voor iedereen haalbaar. Soms spelen er problemen op meerdere leefgebieden, die eerst moeten worden opgelost. Als Regionale Sociale Dienst zoeken we samen met u naar de mogelijkheden om actief te worden in de maatschappij. Meedoen is maatwerk.

Vragen?

Wilt u meer weten over de Participatiewet of de begeleiding die wij u kunnen bieden? Neem contact met ons op. Samen met u gaan we op zoek naar de begeleiding die bij u past. U kunt ons iedere werkdag bellen tussen 08.00 – 17.00 uur op het nummer (030) 692 95 00, of langskomen aan het Rond 6e in Zeist.