Als u een uitkering ontvangt op basis van de Participatiewet, mag u in de meeste gevallen vrijwilligerswerk doen. Door vrijwilligerswerk te doen, doet u werkervaring op. De kans op betaald werk neemt hierdoor toe. Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van de RSD. Dan kunt u samen de mogelijkheden bespreken.

Re-integratie

Soms doet u vrijwilligerswerk als onderdeel van een re-integratietraject. Doordat u werkervaring opdoet kunt u weer wennen aan werken. De kans op een betaalde baan wordt hierdoor groter. Tijdens het vrijwilligerswerk blijft u solliciteren naar betaald werk. Het doel blijft dat u zo snel mogelijk weer uw eigen geld gaat verdienen.  

Onkostenvergoeding

Soms krijgt u geld terug van uw werkgever voor kosten die u maakt, zoals reiskosten. Als u deze kosten kunt aantonen, dan mag u de vergoeding die u krijgt houden. U kunt kosten aantonen met bijvoorbeeld treinkaartjes of een busabonnement. Het kan ook zijn dat u een vast bedrag voor onkosten krijgt van uw werkgever. U hoeft dan niet aan te tonen dat u die kosten echt heeft gemaakt.

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor hun vrijwilligerswerk 210 euro per maand ontvangen, zonder dat dit wordt verrekend met hun uitkering. De maximale vergoeding per jaar wordt 2.100 euro. Krijgt u meer, dan ziet de RSD dit als loon. Als u een onkostenvergoeding ontvangt, moet u die altijd aan de RSD doorgeven.

Vragen?

Neemt u dan contact op met u vaste contactpersoon of  telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00. U kunt ook een mail sturen naar info@rsdkrh.nl of het contactformulier invullen.