Een nieuwe praatplaat voor gezinsmigranten maakt alle stappen van inburgeren in Nederland in één oogopslag duidelijk. Op de website van de Regionale Sociale Dienst (RSD) is de plaat te downloaden in het Nederlands en in het Engels. Handig om erbij te houden tijdens een gesprek met inburgeraars, én voor henzelf om te zien waar ze staan in het proces.

Gezinsmigranten zijn mensen van buiten de Europese Unie die in Nederland komen wonen bij hun echtgenoot of echtgenote. Zij volgen hier een inburgeringstraject.

Inburgeringsproces goed in beeld

In 7 stappen komen de belangrijkste activiteiten uit het inburgeringsproces voor gezinsmigranten aan bod op de praatplaat. Van de Brede Intake en het Plan Inburgering en Participatie tot het kiezen van een taalschool en de leerroute. Achter op de plaat lichten we iedere stap toe in begrijpelijke taal. We leggen ook moeilijke begrippen uit, zoals de leerbaarheidstoets en het participatieverklaringstraject. Verder stellen we de belangrijkste partijen voor die contact hebben met de inburgeraar: de RSD en DUO.

Hulpmiddel tijdens gesprek

De plaat is voor iedereen te downloaden als pdf op de pagina Inburgeren voor gezinsmigranten en overige migranten. Hiermee willen we ook onze partners een middel geven om het gesprek over het inburgeringstraject visueel te ondersteunen. Heeft u vragen of opmerkingen over de praatplaat? Laat het ons weten via teaminburgering@rsdkrh.nl