Belangrijk bericht voor bezoekersEnergietoeslag 2023

Werkroute

Werkroute is een samenwerking tussen de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug en Biga Groep. Via Werkroute bieden zij ondersteuning op maat aan alle inwoners van de regio Kromme Rijn, die aan de vereiste voorwaarden voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kandidaten die onder de Wet Banenafspraak vallen of aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving. Het einddoel is werk of een andere nuttige participatiemogelijkheid. Ook jongeren, zoals Jesse, met autisme worden begeleid. De werkgever die een werkplek biedt wordt ook ondersteuning en advies geboden. Bijvoorbeeld bij de werving van kandidaten, begeleiding op de werkvloer en het aanvragen van subsidie of extra voorzieningen vanuit de gemeente of UWV. Denk hierbij aan een proefplaatsing, loonkostensubsidie, jobcoaching of loonkostenvoordeel.