De Regionale Cliëntenraad (RCR KRH) is een onafhankelijke raad die de belangen vertegenwoordigt van cliënten die een inkomen ontvangen van, of op een andere wijze te maken krijgen met de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH).

Meer over de cliëntenraad

Onze cliëntenraad is samengesteld uit inwoners van de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Bunnik en De Bilt-Bilthoven. Wij kiezen zelf een onafhankelijke voorzitter en dragen deze voor aan het Algemeen Bestuur van de RSD. Dit doen wij ook met de overige leden van de raad.

Wij maken elk jaar een werkplan met onderwerpen die van belang zijn voor onze cliënten zoals werk en inkomen, schulden, beschut werk, re-integratie, bejegening en regelingen voor ondernemers.

Met het management van de RSD overleggen we regelmatig. Twee keer per jaar vergaderen we met het Algemeen Bestuur van de RSD. We brengen op verzoek van het AB advies uit op (nieuw) beleid van de RSD. Daarnaast kunnen we ook ongevraagd advies uitbrengen; dat doen we aan het management of aan het Algemeen Bestuur indien daar aanleiding toe is.

Onze cliëntenraad neemt ook deel aan de Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel is het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Zij verbindt werkgevers in de regio met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Onze cliëntenraad behandelt geen individuele zaken of klachten. Komen bepaalde klachten echter veelvuldig voor, dan gaan we hierover in gesprek met de RSD.

Meer informatie

Meer informatie vind u op onze website.