Sinds 1 januari 2022 verzorgt Sagènn de taallessen aan nieuwkomers in de regio. Nu gebeurt dat nog grotendeels op een tijdelijke locatie in de stad Utrecht, in combinatie met een leslocatie in Doorn. Deze zomer neemt de taalschool een nieuwe locatie in Zeist in gebruik. Dit wordt de hoofdlocatie, naast de al bestaande locatie in Doorn. “Een fijne plek om te leren is heel belangrijk.”

Taalschool Sagènn biedt door heel Nederland inburgeringstrajecten aan zowel nieuwkomers als ‘oudkomers’. Daarnaast biedt Sagènn ondersteuning bij participatie- en re-integratieactiviteiten van inburgeraars. Het gebruik van de Nederlandse taal in de praktijk is voor deze groep heel belangrijk. “Iets leren gaat makkelijker als je het kunt gebruiken in je eigen situatie”, zegt business unit-manager Jessica Haket. “Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen: een perfecte gelegenheid om woorden te leren en oefenen.”

Vier lokalen
Ook op de nieuwe locatie in Zeist zullen cursisten praktijkgericht taalonderwijs krijgen. Sagènn heeft daar straks vier lokalen tot haar beschikking. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor inburgeraars om huiswerk te maken en in gesprek te gaan met de gemeente en andere netwerkpartners.

Een leslocatie moet voor cursisten gewoon een fijne plek zijn, is de visie van Sagènn. “Bijvoorbeeld door het gebruik van glazen wanden, die een ruimtelijk gevoel geven”, legt Jessica uit. “Maar denk ook aan de beschikbaarheid van koffie en thee in de kantine, waar inburgeraars in de pauzes onderling Nederlands met elkaar kunnen praten.”

De nieuwe locatie in Zeist voldoet volgens Haket aan al deze eisen. “In de huidige vastgoedmarkt was het even zoeken naar een geschikte plek. Daarom zijn we nu extra blij met de gevonden locatie. Die is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en kortgeleden gerenoveerd. Op 1 mei hebben we de sleutel gekregen. De komende periode gaan we verbouwen en we verwachten de locatie voor de zomer feestelijk te kunnen openen.”

Aanmeldingen
Naast de aanmeldingen vanuit de gemeenten die nu binnenkomen, kunnen mensen zich ook zelf aanmelden voor de taallessen in Zeist. Dat kan door een mail te sturen naar educatie.utrecht@sagenn.nl. Haket verwacht dat Sagènn vanaf de zomer aan ongeveer 150 mensen les gaat geven op de nieuwe locatie. “Samen met de gemeenten gaan we hen met veel enthousiasme begeleiden!”