Klanten nieuwsbrief 

Iedere zes weken verstuurt de RSD een digitale klantennieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat informatie over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld informatie over veranderingen rondom uitkeringen of wijzigingen in de dienstverlening van de RSD.

Klanten nieuwsbrief 

Onze meest recente nieuwsbrief kunt u hier teruglezen.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor onze klantennieuwsbrief? Dat kan door een mail te sturen naar info@rsdkrh.nl.

Afmelden 

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan via de link 'Afmelden voor deze nieuwsbrief' die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.