Belangrijk bericht voor bezoekersStoring Mijn RSD

Vanwege een storing in 'Mijn RSD' is het op dit moment niet mogelijk om uw inkomstenspecificatie of jaaropgave te downloaden. Wij doen er alles aan deze storing zo snel mogelijk te verhelpen. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.

Wet open overheid (Woo)

U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Sinds 1 mei 2022 vervangt de Woo de eerdere Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Zo heeft u meer inzicht in het handelen van de overheid. Dus ook van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.