Dak- en thuislozen en bijstand

Hoe gaat de RSD om met bijstand aan dak- en thuislozen? U leest het hier.

Adreslozen

Er is een wettelijke regeling voor adreslozen. De regeling houdt in dat adreslozen in een zogenaamde centrumgemeente bijstand kunnen aanvragen. De dichtstbijzijnde centrumgemeente is Utrecht. De voorzieningen in Utrecht zijn op daklozen ingericht en er kan daar de juiste zorg en begeleiding worden gegeven.

Adreslozen zijn personen die een zwervend bestaan leiden en die niet ingeschreven staan in de BRP. Ze ontvangen geen bijstand omdat wegens het ontbreken van een adres hun woonplaats niet valt vast te stellen.

Daklozen

Personen zonder vaste woon- of verblijfplaats, maar die wél met een woon- of briefadres staan ingeschreven in de BRP, beschouwt de RSD als daklozen. Het gaat hierbij om personen die het adres gebruiken van familie, vrienden of van een opvanginstelling. Zij kunnen bijstand aanvragen bij de RSD. Voor deze groep geldt dat zij wel moeten aantonen dat zij hun feitelijk verblijf hebben in één van de vijf RSD-gemeenten (De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist).

Een sociaal- of wijkteam zal zich inzetten of begeleiding geven, om deze mensen de juiste zorg te geven en woonruimte voor hen te vinden. Het uitgangspunt is om daklozen waarvoor geen woonruimte gevonden kan worden naar Utrecht toe te leiden.

Inlichtingenplicht

Net als ieder ander is de dakloze en adresloze verplicht om zijn feitelijke verblijfplaats(en) bekend te maken en hierover (verifieerbare) informatie te verstrekken. Er kan hierbij hulp worden gevraagd van de sociale wijkteams.

De enkele stelling van iemand dat hij adresloos is, is niet voldoende. Hij of zij (verdere aanduiding: hij) moet dit ook aannemelijk maken, door bijvoorbeeld duidelijkheid te geven over waar hij zijn essentiële persoonlijke bezittingen bewaart. Denk aan een paspoort, medicijnen, kleding. Hij moet ook kunnen vertellen wat zijn verblijfplaatsen zijn en of hij verblijft in de gemeente van aanvraag of in één van de centrumgemeenten voor adreslozen. En hij moet dit kunnen onderbouwen.

Maatwerk

De RSD kijkt altijd naar de individuele situatie van een klant. Dit betekent dat we niet standaard kunnen afwijken van de hierboven vermelde regels en uitgangspunten. Er moet echt iets bijzonders aan de hand zijn. Onze intentie is om hierbij optimaal samen te werken met het sociaal team.