Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Over de RSD

Mensen een stap verder helpen. Dat is waar de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voor staat. Lees meer over de RSD.

Naar de pagina

Regionale cliëntenraad

De RSD overlegt regelmatig met de Regionale cliëntenraad. Lees meer over deze belangrijke samenwerking.

Naar de pagina

Publicaties

Hier treft u de officiële publicaties van de RSD. Zoals beleidsregels, verordeningen en ons tweejarenplan.  

Naar de pagina

RDWI

De RSD is onderdeel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). Lees hier meer over ons bestuur. 

Naar de pagina

Klacht of bezwaar indienen

Als wij een besluit nemen waarin u zich niet kunt vinden, dan kunt u bezwaar maken. Ook kunt u een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening.

Naar de pagina

Privacy

Hier vindt u algemene informatie over hoe de RSD omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Naar de pagina

Formulierenbrigade

Heeft u moeite met het invullen van formulieren, uw belastingaangifte of administratie? De Formulierenbrigade helpt u graag.  

Naar de pagina

Vacatures

Ben je enthousiast over onze organisatie en wil je graag bij ons komen werken?

Naar de pagina

Pagina opties