De Nederlandse arbeidsmarkt is voor veel nieuwkomers anders dan in hun land van herkomst, van omgangsvormen op de werkvloer tot het solliciteren. Om hen een goede start te geven bieden we in het nieuwe stelsel de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) aan. Die module start in mei. Ook nieuwkomers die inburgeren in het oude stelsel kunnen dan deelnemen.

Fikri el Makrini, arbeidsmarkttrainer bij de RSD, legt uit hoe de MAP eruitziet. “Acht thema’s staan in de lessen centraal: beroepsoriëntatie, werknemerscompetenties, beroepskansen, beroepscompetenties verwerven, werk vinden, werkcultuur en een realistisch beroepsbeeld. Dit bespreken we tijdens de les, maar daarnaast gaan de inburgeraars ook in de praktijk aan de slag. Daarvoor zoekt de RSD een geschikte stage- of werkplek. De combinatie van theorie en praktijk werkt goed.”

Opnieuw beginnen

Fikri geeft al jaren arbeidsmarkttrainingen aan statushouders. “Voor bijna iedereen is de overstap naar de Nederlandse arbeidsmarkt een grote omschakeling. Het vraagt veel flexibiliteit en vooral acceptatie van de nieuwe situatie. Een diploma uit het land van herkomst betekent hier niet altijd veel. Je begint weer opnieuw vanwege je taalbarrière, en omdat de regels hier anders zijn. Dat is voor veel mensen moeilijk te aanvaarden.”

Van twee kanten

“Met de MAP hoop ik vooral te bereiken dat mensen zich bewust worden van de verschillen”, vertelt Fikri. “En dat ze begrijpen hoe ze zich daaraan kunnen aanpassen. Dat moet van twee kanten komen. Werkgevers moeten accepteren dat iemand die al dertig jaar op een bepaalde manier heeft gewerkt, niet meteen hetzelfde functioneert als andere werknemers. Tegelijkertijd verwachten we van de statushouder dat hij of zij zich aanpast aan de werkcultuur in Nederland.”

Aandacht voor sociale zekerheid

Naast door de inburgeringswet bepaalde thema’s voegen we ook lessen toe over sociale zekerheid. “Dit is namelijk een thema waarbij we in het verleden veel fout zagen gaan”, legt Fikri uit. “Daarom leggen we nu uit welke verzekeringen er in Nederland zijn, waar de werkgever verantwoordelijk voor is en welke soorten arbeidsovereenkomsten er bestaan. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Zo weten mensen waar ze op moeten letten.”

De boodschap die de inburgeraars in ieder geval moeten onthouden? “Dat werken loont”, vindt Fikri. “Niet alleen financieel, maar op zoveel andere fronten ook. Door mensen goed te informeren, willen we drempels voor hen wegnemen richting werk. Want het voelt vaak voor hen als een sprong in het diepe, vol onzekerheid: hoe gaat het dan financieel, met mijn uitkering en toeslagen? En hoe vind ik werk, waar kom ik terecht? Tijdens de MAP komen deze vragen uitgebreid aan bod.”