Op 1 januari 2022 werd de nieuwe Wet Inburgering van kracht, waarmee gemeenten verantwoordelijk werden voor de inburgering van nieuwkomers. Namens de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist voert de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) de wet uit, inmiddels meer dan een jaar. Reden voor een uitgebreide evaluatie door de RSD: wat betekent de nieuwe wet tot nu toe voor inburgeraars en gemeenten?

Julienne Holthuis is sinds de start projectleider inburgering bij de RSD. “Al tijdens de voorbereidingen van de wet hebben we als RSD besloten dat we na een jaar wilden evalueren”, vertelt ze. “Met de nieuwe Wet Inburgering is er veel veranderd voor nieuwkomers, gemeenten, RSD en andere samenwerkingspartners zoals Vluchtelingenwerk. We willen zorgvuldig te werk gaan en regelmatig onderzoeken hoe het gaat.” De evaluatie is voor het grootste deel uitgevoerd door Gerlise van der Maas, beleidsadviseur Inburgering bij de RSD. Naast een kwantitatief onderzoek nam zij ook diepte-interviews af, waarbij alle stakeholders zijn betrokken: van Vluchtelingenwerk en onze gemeenten, tot taalschool Sagènn en van inburgeraars tot regisseurs van de RSD. “We vonden het belangrijk om samen stil te staan bij ons werk”, vertelt Gerlise.

De basis op orde

“We doen met elkaar wat de wet van ons vraagt”, vertelt Gerlise. “Vandaar ook de titel van het rapport: De basis op orde. Er is taalonderwijs, alle werkprocessen bij de RSD zijn ingeregeld, we hebben de juiste brieven en documenten klaarstaan én we kijken vooruit naar wat er op ons afkomt.” Dat ging niet vanzelf. “Het was een stormachtig jaar, maar ik ben trots op alles wat we hebben bereikt”, zegt Julienne. “We hebben een geweldig team inburgering opgebouwd bij de RSD en de samenwerking met Vluchtelingenwerk verloopt goed. Dat is iets om heel blij mee te zijn!”

Puntjes op de i

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. “Er liggen bijvoorbeeld kansen als het gaat om de participatie van nieuwkomers”, legt Julienne uit. “Met name bij de verplichte participatie-uren in de Z-route. Daar kunnen we nu mee aan de slag, omdat de eerste inburgeraars binnen de Z-route zijn gestart. Zij hebben veel begeleiding nodig, omdat ze nog nauwelijks Nederlands spreken als ze beginnen met hun participatie. Dat is een uitdaging, waar we enthousiast aan gaan werken.”

Vroege start is een succes

Een belangrijke reden voor het succes in onze regio is het idee van de ‘vroege start’, legt Gerlise uit: “Starten met een inburgeringstraject, al vanuit het azc is een van de doelen van de nieuwe inburgeringswet. Het vergt veel organisatie om dat aanbod al in het azc te doen, en veel gemeenten komen daar nog niet aan toe. Wij zijn erin geslaagd om die stap naar voren al te maken. Dat maakt een groot verschil. Mensen willen vaak graag leren en die motivatie houden we vast door vroeg te beginnen. Omdat het in een azc moeilijk is om rustig te studeren, zorgen we voor studieplekken bij de taalscholen. Bovendien investeren we in het kennen van de mensen. Dat menselijke aspect, en zoeken hoe we hen écht verder helpen, hebben we een grote plek gegeven.”

Nieuwsgierig naar de volledige evaluatie? Klik dan hier. 

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar het pdf bestand dat wij op deze pagina publiceren, voldoen niet aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar info@rsdkrh.nl, dan helpen wij u verder.