Het inburgeringstraject zichtbaar in één oogopslag. Dat is het doel van een nieuwe praatplaat, die nu is te downloaden in het Nederlands, Engels, Tigrinya, Dari, Turks, Arabisch en Farsi. Handig als ondersteuning tijdens het gesprek met een inburgeraar, en overzichtelijk voor wie zelf moet inburgeren. Waar sta je in het proces en welke onderdelen kun je nog verwachten?

In 9 stappen komen de belangrijkste activiteiten aan bod. Van de kennismaking met de Regionale Sociale Dienst en het COA tot huisvesting, de leerbaarheidstoets, maatschappelijke begeleiding en de onderdelen van de leerroutes. Iconen maken duidelijk met welke partij de inburgeraar contact heeft bij iedere stap in de inburgering. De plaat is een hulpmiddel bij het gesprek over inburgering én biedt inburgeraars overzicht over het traject.

Uitleg in begrijpelijke taal

Achter op de plaat lichten we iedere stap toe in begrijpelijke taal. We leggen ook moeilijke begrippen uit, zoals Brede Intake, financieel ontzorgen en participatieverklaring. Verder stellen we de belangrijkste partijen voor die contact hebben met de inburgeraar: het COA, de RSD, Vluchtelingenwerk, DUO en taalschool Sagènn.

Hulpmiddel tijdens gesprek

De plaat is voor iedereen te downloaden als pdf. Hiermee willen we ook onze partners een middel geven om het gesprek over het inburgeringstraject visueel te ondersteunen. Heeft u vragen of opmerkingen over de praatplaat? Laat het ons weten via teaminburgering@rsdkrh.nl.

Vertalingen en downloaden

De praatplaat is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Tigrinya, Arabisch, Farsi, Dari en Turks. Alle versies zijn te vinden en downloaden op deze pagina.