Geldzaken goed regelen is erg belangrijk en voorkomt veel problemen. Maar het regelen van geldzaken gaat in ieder land anders. Veel inburgeraars hebben tijd nodig om het Nederlandse systeem te leren kennen. Tijdens de eerste maanden van hun inburgering biedt de Regionale Sociale Dienst (RSD) daarom ondersteuning bij het regelen van geldzaken. We noemen dit financieel ontzorgen.

Tijdens het eerste halfjaar van de inburgering komt er veel op nieuwkomers af. De RSD betaalt in die periode hun belangrijkste kosten uit hun bijstandsuitkering. Dit financieel ontzorgen is een ingewikkeld onderwerp, dat we duidelijk willen uitleggen aan inburgeraars. Daarom is er nu een folder over hulp bij geldzaken beschikbaar.

Beschikbaar in 7 talen

De folder over financieel ontzorgen is vertaald in zeven talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Dari, Tigrinya en Turks. Doe er uw voordeel mee!

Vragen beantwoord

Op de folder beantwoorden we veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld: wat is een bijstandsuitkering? Waarom gaat de RSD financieel ontzorgen? Hoelang duurt het en wat betekent het als je zelf ook geld verdient? Ook besteden we aandacht aan de toestemming die de inburgeraar moet geven voor financieel ontzorgen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de folder? Laat het ons weten via teaminburgering@rsdkrh.nl