Belangrijk bericht voor bezoekersEnergietoeslag 2023

De Tweede Kamer heeft op 21 september over het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 gestemd. Wij verwachten dat het niet lang meer duurt voordat er meer duidelijkheid is. Zodra bekend is wat de nieuwe regeling inhoudt, zal de aanvraagmogelijkheid van de Energietoeslag 2023 zo snel mogelijk worden opengesteld via onze website. In 2024 komt er geen nieuwe energietoeslag.

Privacyverklaring

De Regionale Sociale Dienst (RSD) hecht grote waarde aan uw privacy en wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het recht op privacy is een mensenrecht en is vastgelegd in de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van deze verklaring leggen wij graag aan u uit, hoe de RSD omgaat met uw persoonsgegevens, wat u van ons kunt verwachten in het geval van een datalek, wat u kunt doen als u zelf een datalek ontdekt en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.