Belangrijk bericht voor bezoekersEnergietoeslag 2023

Privacyverklaring

De Regionale Sociale Dienst (RSD) hecht grote waarde aan uw privacy en wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het recht op privacy is een mensenrecht en is vastgelegd in de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van deze verklaring leggen wij graag aan u uit, hoe de RSD omgaat met uw persoonsgegevens, wat u van ons kunt verwachten in het geval van een datalek, wat u kunt doen als u zelf een datalek ontdekt en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.