Wie houdt toezicht?

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de interne toezichthouder van de RSD. Wilt u meer informatie, ziet u fouten in de tekst, ziet u een zwakke plek in onze digitale diensten (datalek) of heeft u andere opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze FG via fg@rsdkrh.nl. Bellen kan op 030 692 95 00.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder. Voor meer informatie over privacy of het indienen van een klacht over de verwerking van uw gegevens kunt u terecht bij de AP via de website of het gratis telefoonnummer 088 180 52 50.