U kunt te allen tijde een verzoek indienen via onderstaande contactgegevens.

Het proces dat hierbij hoort doorloopt vier stappen, namelijk:

  1. u dient een verzoek in 
  2. wij verifiëren uw identiteit
  3. wij doen een inhoudelijke beoordeling van uw verzoek en tot slot
  4. de afhandeling van het verzoek.
ContactgegevensPostadresAfgifte adres

privacy@rsdkrh.nl

RDWI
Postbus 13
3700 AA Zeist

RSD Kromme Rijn Heuvelrug
Het Rond 6e
3701 HS Zeist

Wat dient u in uw verzoek te vermelden?

  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • naam, adres, woonplaats;
  • soort verzoek (inzage, rectificatie, bezwaar etc.);
  • onderbouwing van uw verzoek, wees hierin zo nauwkeurig mogelijk.

In het geval van een inzageverzoek hoeft u niet aan te geven waarom u inzage wilt. Wel is het nodig dat wij weten welke specifieke gegevens u wilt inzien. Alleen dan kunnen wij de juiste gegevens voor u klaarleggen. Wij verzoeken u dus om dit zo nauwkeurig mogelijk in uw verzoek te omschrijven.