Op 11 mei organiseerde de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden, uit Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij waren welkom op ons kantoor voor een kennismaking met het werk en de dienstverlening van de RSD, informatieve sessies over deeltaken en ontmoeting tijdens een netwerkborrel. Samen nadenken over hoe we onze inwoners verder helpen, dat smaakt naar meer.

“Toen ik een jaar geleden bij de RSD ben gestart, kon ik niet bedenken dat het domein van ons werk dagelijks in het nieuws zou zijn. Van de Participatiewet tot de Tijdelijke Ondersteuning aan Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de nieuwe inburgeringswet. Daar zijn inmiddels alweer nieuwe onderwerpen en taken bijgekomen, zoals de energietoeslag en het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraine”, opende directeur Bernice de Ruiter de avond. Die ontdekking van het belang en de veelzijdigheid van het werk van de RSD maakten veel raadsleden tijdens de informatiebijeenkomst ook zelf mee. Veertig vooral nieuwe raadsleden en andere geïnteresseerden waren aanwezig. De verschillende gebieden waarop de RSD werkt, kwamen in zes inhoudelijke sessies aan bod.

Sessie 1: Werkgeversdienstverlening

Het Werkgevers Servicepunt (WSP) is een cruciaal onderdeel  van de RSD. Werkgevers zijn een van de belangrijkste partners om werkzoekenden aan een baan te helpen. Het is daarbij noodzakelijk dat zij op een zo goed mogelijke manier ondersteund worden. In de huidige arbeidsmarkt is er sprake van nijpende tekorten in bepaalde sectoren en weinig potentiële werknemers om aan het werk te gaan. Tijdens deze themasessie gingen Patrick van den Berg en Eric Masela (beiden projectleider) met de raadsleden in gesprek over de wijze waarop de RSD de werkgeversdienstverlening heeft ingericht.

“Interessant om te horen hoe de samenwerking tussen werkgevers en de RSD is veranderd in de afgelopen periode door de krapte op de arbeidsmarkt. Ik ga de portefeuille sociaal domein zelf niet doen, maar ik wil er wel op hoofdlijnen van op de hoogte zijn. Het is erg complex. Als inwoner die wat hulp nodig heeft, moet je ook je weg maar weten te vinden in alle regelingen.”

- Raadslid

Download hier de presentatie over Werkgeversdienstverlening.

Sessie 2: Nieuwe Wet Inburgering

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering van kracht. De gemeenten zijn daarmee weer verantwoordelijk geworden voor het inburgeringsaanbod. De vijf gemeenten hebben de uitvoering hiervan belegd bij de RSD. Samen met de vijf vluchtelingenwerkorganisaties staat de RSD aan de lat om inburgeraars te begeleiden in het leren van de Nederlandse taal, door hen mee te laten doen in de samenleving door middel van (vrijwilligers)werk, en praktische ondersteuning te bieden bij het wonen in de gemeente.

Wat is er veranderd aan het inburgeringsstelsel, en hoe heeft de RSD haar dienstverlening voor inburgeraars ingericht? Fikri el Makrini en Julienne Holthuis (projectteam implementatie nieuwe Wet Inburgering) namen de deelnemers mee in de klantreis die nieuwe inwoners doorlopen op weg naar volwaardige deelname aan de maatschappij.

Downloaden presentatie, praatplaat en klantreis.

Sessie 3: Werkroute

Het team Werkroute is een gespecialiseerd team, specifiek bedoeld voor inwoners met een arbeidsbeperking en schoolverlaters van het praktijkonderwijs en/of VSO-scholen. Het team bestaat uit medewerkers van de RSD en BIGA Groep. Gezamenlijk begeleiden wij deze inwoners naar een passende werkplek. Die passende werkplekken worden bij BIGA Groep gevonden en bij allerlei reguliere werkgevers in de regio. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertellen Kristoff van Spaendonk (klantregisseur) en Caroline van Wijgerden (strategisch beleidsadviseur), over de werkwijze en de resultaten van Werkroute.

“De avond was heel interactief en gericht op de vragen die er leven. De sprekers van de RSD wisten ook moeilijke vragen goed te beantwoorden. Ik ben hier eerder geweest, zo’n acht jaar geleden. Dus ik ervoer het echt als een update: hoe gaat het nu met de onderwerpen waar de RSD mee bezig is? Over BIGA Groep bijvoorbeeld, hoe gaat die samenwerking nu? Acht jaar geleden vonden er veel veranderingen plaats in het sociale domein. Goed om weer bijgepraat te zijn.”

- Raadslid

Download hier de presentatie over Werkroute.

Sessie 4: Schulddienstverlening in de dagelijkse praktijk

Bij schulddienstverlening staat het helpen van mensen met (problematische) schulden centraal. De RSD helpt mensen om weer financieel gezond en zelfredzaam te worden en om te voorkomen dat ze weer in de financiële problemen terecht komen. Tijdens de bijeenkomst beten de deelnemers zich vast in een praktijkvoorbeeld, dat duidelijk maakte hoe iemand met een goedlopende zaak toch in de schulden terecht kan komen. En wat er allemaal voor nodig was om hem en zijn gezin weer op weg te helpen naar een leven zonder schulden.

“Ik vind het belangrijk om vragen te stellen en was blij met de discussie over het praktijkvoorbeeld bij schulddienstverlening. Veel raadsleden zijn nieuw en weten nog weinig over het werk van de RSD. Voor mij sluit deze avond goed aan op mijn portefeuille als raadslid. Vanavond blijft me in ieder geval bij dat er constant nieuwe ontwikkelingen zijn en dat het belangrijk is om in contact te blijven met de RSD. Ook voor ervaren raadsleden.”

- Raadslid

Download hier de presentatie over Schulddienstverlening.

Sessie 5: Inkomensondersteuning

De RSD voert namens de gemeenten een aantal inkomensondersteunende maatregelen uit, zoals de Participatiewet, bijzondere bijstand, individuele inkomstentoeslag, kinderopvang, minimaregelingen en recent de leefgeldregeling voor Oekraïners. Inwoners mogen rekenen op een snelle en correcte beoordeling van hun individuele aanvraag. De deelnemers aan deze themasessie kwamen meer te weten over de dilemma’s die bij deze regelingen horen, en de wijze waarop de RSD de menselijke maat hierbij toepast.

Sessie 6: Re-integratie

Het profiel van inwoners die een beroep moeten doen op een uitkering is ingewikkelder dan voorheen. We begeleiden iedereen naar een zo passend mogelijke werkplek of andere vormen van participatie. Hoe pakt de RSD dat aan en met welke doelgroepen werken we? In deze sessie gingen Christian Slagter (regisseur Jongeren) en Reinaldo Sewrattan (coördinator unit Intake, Werk en Participatie) in op de aansluiting van re-integratie bij de doelgroep.

Tijdens de netwerkborrel was er voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en door te praten over de verschillende onderwerpen. Bernice: “Je kunt merken dat hier een groep bevlogen raadsleden bij elkaar is, die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in het sociale domein. Een avond als deze is dus zeker voor herhaling vatbaar!”