Tozo afgelopen, wat nu?

Met ingang van 1 oktober 2021 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de Tozo regeling. Wel bestaat er de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De RSD voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een lening, of een aanvulling van uw inkomen op bijstandsniveau.