Bent u ondernemer? En wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen bij (financiële) problemen? Lees dan verder!

Bbz: Bijstand voor zelfstandigen

Voor tijdelijke financiële hulp is er het Bbz. Dit is bijstand voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal of allebei. Bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Of ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Mogelijk kunt u dan op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van uw bedrijf. Belangrijk hierbij is dat uw bedrijf of beroep na de periode van bijstand (weer) voldoende inkomsten oplevert. Het moet levensvatbaar zijn. Is het dit niet? Dan kunnen wij ondersteunen bij de beëindiging van uw bedrijf en met begeleiding naar ander werk.

Wat biedt het Bbz?

De volgende ondernemers kunnen een beroep doen op het Bbz:

Startende ondernemers

We bieden de mogelijkheid u voor te bereiden op het ondernemerschap, met behoud van uw uitkering. Tijdens deze periode is er de mogelijkheid om een voorbereidingskrediet aan te vragen zodat u de noodzakelijke kosten voor de voorbereiding kunt betalen. Na het starten van de onderneming is het mogelijk om een tijdelijke uitkering te krijgen tot maximaal bijstandniveau. Tenslotte is het mogelijk om een starterskrediet te krijgen om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen.
Over het voorbereidingskrediet en het starterskrediet moet u rente betalen en de kredieten moeten terugbetaald worden. Als u voldoende inkomen ontvangt uit uw onderneming, dan moet u het teveel ontvangen bedrag aan uitkering terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij na. De berekening hiervoor wordt gemaakt aan het einde van het boekjaar.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering (Participatiewet), een uitkering van het UWV of u raakt binnenkort werkloos.
 • U hebt een ondernemingsplan, wij bieden u eventueel hulp om dit ondernemersplan te maken.
 • Uw bedrijf is binnen drie jaar levensvatbaar. Dit betekent dat u binnen drie jaar al uw betalingen kunt doen zowel privé als zakelijk.

Workshop 'Voor jezelf beginnen'

Mogelijk kunt u deelnemen aan de workshop 'Voor jezelf beginnen' die de RSD verzorgt. In deze workshop krijgt u meer informatie over de verschillende aspecten van het ondernemerschap en kijken we samen met u naar uw plannen. Neem hierover gerust contact op met uw vaste contactpersoon.

Gevestigde ondernemers

Als ondernemer kunt u met tegenslagen te maken krijgen waardoor u tijdelijk onvoldoende verdient om uw zakelijke en/of privé betalingen te kunnen doen. Dan komt u eventueel in aanmerking voor een Bbz-uitkering tot maximaal bijstandsniveau. Na afloop van het boekjaar wordt berekend op welk bedrag aan uitkering u werkelijk recht hebt. Heeft u teveel ontvangen dan betaalt u aan ons terug. Als u te weinig hebt ontvangen dan krijgt u het resterende bedrag waar u recht op heeft alsnog uitbetaald.

Ook is het mogelijk u een bedrijfskrediet te verstrekken om uw onderneming voort te kunnen zetten. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u schulden hebt die u niet kunt afbetalen of als u noodzakelijke investeringen moet doen om uw bedrijf voort te zetten. Ook bestaat er de mogelijkheid voor advies en coaching om te komen tot een toekomstgericht plan van aanpak, inclusief advies en oplossingsrichting met realiseerbare mogelijkheden.

De voorwaarden hierbij zijn als volgt:

 • Uw bedrijf was in het verleden levensvatbaar, dat betekent dat u in het verleden wel aan uw betalingsverplichtingen kon voldoen, zowel privé als zakelijk.
 • Uw financiële problemen zijn tijdelijk, op termijn is uw bedrijf weer levensvatbaar.

Oudere ondernemers

Soms lukt het door omstandigheden niet om voldoende inkomen met uw onderneming te verdienen. Bent u voor 1 januari 1960 geboren en al 10 jaar of langer ondernemer, dan kunt u een uitkering krijgen om uw inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau. Achteraf kijken wij of u recht hebt gehad op deze uitkering. Als u teveel hebt ontvangen betaalt u het teveel ontvangen bedrag aan u terug. Heeft u te weinig ontvangen dan betalen we u een bedrag na. U betaalt geen rente over het teveel ontvangen bedrag.

Ook is er de mogelijkheid u een bedrijfskrediet te verstrekken als dit nodig is voor de voortzetting van uw bedrijf. Afhankelijk van uw eigen vermogen kan het zijn dat u dit bedrag niet hoeft terug te betalen.

De voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

 • U bent voor 1 januari 1960 geboren en u en uw partner hebben nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • U werkt al minstens 10 jaar als zelfstandig ondernemer in Nederland.
 • De netto winst van uw onderneming is jaarlijks hoger dan € 8.425,00.

Ondernemers die willen stoppen

U heeft door omstandigheden moeten besluiten uw bedrijf te stoppen. Het beëindigen van uw onderneming kost tijd en u kunt tijdens deze periode niet of niet voldoende inkomen verdienen. Tijdens deze afbouwfase is het mogelijk om een uitkering te ontvangen tot bijstandsniveau ter aanvulling van uw inkomen. Achteraf berekenen wij aan de hand van uw jaarcijfers het definitieve bedrag. Als u teveel hebt ontvangen dan betaalt u dit aan ons terug. Als u te weinig hebt ontvangen dan krijgt u een bedrag nabetaald. Over het eventueel terug te betalen bedrag betaalt u geen rente.

De voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

 • U moet uw bedrijf zo snel mogelijk beëindigen en uw bedrijf daarna uitschrijven.
 • De datum van uitschrijving geldt als einddatum van de uitkering, u geeft daarom direct aan ons door wat de uitschrijfdatum is.

Ondernemers van 55 jaar en ouder die willen stoppen kunnen in sommige gevallen een beroep doen op de IOAZ.

Hoe kan ik Bbz aanvragen

U kunt onze medewerkers van het Ondernemersteam bellen voor het aanvragen van een Bbz-uitkering of -bedrijfskapitaal. Zij zullen tijdens dit gesprek in het kort uw situatie met u doornemen. Vervolgens kunt u een aanvraag indienen, onze medewerker vertelt u aan de telefoon hoe dit werkt. De datum van aanmelding is tevens de eventuele ingangsdatum van uw uitkering. Het is daarom belangrijk dat u niet wacht met aanmelden maar zo snel mogelijk contact opneemt. Dit kan iedere werkdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur via ons algemene nummer 030 - 692 95 00.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Bbz gelden onderstaande voorwaarden:

 • U bent zelfstandig ondernemer en u bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw bedrijf moet na bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van uw bedrijf.
 • U werkt als zelfstandig ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf (of ten minste 875 uur en uw meewerkende echtgenoot of partner 525 uur). Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week.
 • U woont in Nederland, uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit.
 • Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, moet u de aanvraag indienen vóórdat u met uw bedrijf stopt.

Alle informatie overzichtelijk samengevat

In de folder 'Ondernemen of ondernemer?' kunt alle informatie nog eens rustig nalezen. Ook vindt u in de folder meer informatie over de BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) en over parttime ondernemen. De folder is verkrijgbaar bij de balie van de RSD, maar u kunt de folder ook hier downloaden.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande regelingen? Ons Ondernemersteam beantwoordt uw vragen graag. Tijdens kantooruren zij wij telefonisch bereikbaar via het nummer 030 - 692 95 00 of per mail via ondernemersteam@rsdkrh.nl