Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kunt u dan op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand. 

Er is sprake van een aangepaste Bbz-regeling voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2021. Vanaf januari 2022 gelden de reguliere voorwaarden van het Bbz, waaronder een vermogenstoets. Aanvragen kan vanaf dinsdag 12 oktober via onze site.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Bbz?

U kunt de bijstand voor zelfstandigen aanvragen in de volgende situaties:

1. U zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit de Bbz ( Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

Aangepaste Bbz uitkering levensonderhoud (t/m 31 december 2021)

Heeft u vanaf 1 oktober 2021 nog inkomensondersteuning nodig? Dan kunt u in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen voor Bbz, onder aangepaste voorwaarden. Dit zijn de aanpassingen:

 • Wij kijken bij de versoepelde Bbz-uitkering voor levensonderhoud niet naar uw vermogen.
 • Bij een Bbz-uitkering geldt de kostendelersnorm: hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager de uitkering. Sommige personen tellen niet mee voor de kostendelersnorm.
 • Indien uw uitkering voor levensonderhoud verhoogd moeten worden met uw woonlasten en/of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan moet u via onze website een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Wij vragen bij uw aanvraag wel naar uw vermogen, maar dit heeft geen invloed op de afhandeling van de aanvraag. Dit is anders bij een Bbz-bedrijfskrediet. Daar is uw vermogen wel van invloed op de afhandeling van de aanvraag.
 • U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand. U hoeft dus niet meteen op 1 oktober 2021 een aanvraag te doen; u kunt eerst even afwachten of uw inkomen over de maand oktober inderdaad minder is dan de bijstandsnorm. U heeft tot 30 november 2021 de tijd om een Bbz-uitkering aan te vragen voor de maand oktober.
 • Let op! De aangepaste voorwaarden vervallen op 1 januari 2022. Het is dan niet meer mogelijk om (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud over de maand december 2021 aan te vragen. Dit kan tot en met 31 december 2021
 • Wij stellen de versoepelde Bbz-uitkering per kalendermaand vast in plaats van per boekjaar. Bij uw aanvraag geeft u een schatting van uw inkomsten. Zijn uw inkomsten hoger dan verwacht? Dan geeft u dit door via onze website 'Doorgeven wijzigingen voor ondernemers'. U betaalt het te veel ontvangen bedrag terug. Zijn uw inkomsten lager dan verwacht en hebt u te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen wij een bedrag na.
 • U hoeft de Bbz-uitkering voor levensonderhoud niet terug te betalen. Het is dus geen voorlopige lening.
 • De voorwaarden voor bedrijfskapitaal zijn niet gewijzigd!

Voor een eerste check op de voorwaarden verwijzen wij u naar de website Krijg ik Bbz? en de website van de rijksoverheidDaar vindt u ook veel gestelde vragen over de (tijdelijke regeling) Bbz 2021.

Vanaf 1 januari 2022 voeren we de Bbz-regeling weer uit zonder deze wijzigingen. Wilt u vanaf die datum in aanmerking komen voor een reguliere Bbz-uitkering? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. Er geldt dan wel een vermogenstoets.

Voorwaarden aangepaste Bbz-uitkering levensonderhoud

Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 gelden voor de maandelijkse Bbz-uitkering voor levensonderhoud de onderstaande voorwaarden. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje:

 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioenleeftijd;
 • U woont in Nederland en uw bedrijf is gevestigd in Nederland;
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf of beroep, dat is gemiddeld 23.5 uur per week;
 • Uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen dat het genoeg opbrengt om alle zakelijke rekeningen te betalen en (met uw gezin) van te leven. We kijken hierbij naar de jaarcijfers van uw bedrijf van 2019 en 2020 en de voorlopige cijfers van 1 januari tot 1 oktober 2021;
 • U heeft alle vergunningen en voldoet aan alle wettelijke vereisten die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf of beroep;
 • Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, moet u de aanvraag indienen vóórdat u met uw bedrijf stopt;
 • Uw netto (gezins)inkomen is lager dan de bijstandsnorm die voor u geldt (alleenstaande € 1.078 per maand, echtpaar € 1.541 per maand);
 • De kostendelersnorm is van toepassing. Wanneer er naast uw partner en uw kinderen jonger dan 21 jaar nog andere personen bij u wonen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Informatie over de kostendelersnorm en de normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden ondersteuning Bbz in de vorm van bedrijfskrediet

De tijdelijke aanpassingen van het Bbz gelden alleen voor de aanvragen en toekenning van algemene bijstand voor levensonderhoud, niet voor aanvragen bedrijfskapitaal.

Wilt u in het 4e kwartaal naast een uitkering ook een bedrijfskapitaal (of wilt u alléén bedrijfskapitaal) aanvragen, dan geldt de reguliere Bbz-systematiek voor de vaststelling van de noodzaak en de hoogte van dit bedrijfskapitaal.

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Aanvragen aangepaste Bbz uitkering levensonderhoud

Uw aanvraag kunt u hieronder indienen. Klik hiervoor op de button.

Aanvragen aangepaste Bbz uitkering levenonderhoud

Heroriëntatie op de toekomst

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst. Vanuit de RSD bieden wij zelfstandig ondernemers extra dienstverlening aan, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Maar ook gericht advies en coaching voor het ondernemerschap of de keuze voor een baan. Heeft u advies of hulp nodig, dan wil ons Ondernemersteam graag weten waar u behoefte aan heeft, zodat we onze ondersteuning hierop kunnen afstemmen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een eenmalig advies of gesprek met een sparringpartner
 • Begeleiding bij mijn bedrijf door een coach
 • Hulp bij administratie en boekhouding 
 • Hulp bij het beëindigen van mijn bedrijf
 • Hulp bij om- of bijscholing
 • Hulp bij het oriënteren op betaald werk en het vinden van een baan in loondienst. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor werk in loondienst kunt u ook kijken op de website van Midden Utrecht Werkt Door.
 • Hulp bij financiële problemen of betalingsachterstanden. Wij hebben een eigen afdeling Schulddienstverlening waarmee wij samen uw situatie kunnen beoordelen. Meer informatie over de mogelijkheden van schulddienstverlening vindt u hier.
 • Andere hulp.

Om inzicht te krijgen in uw behoeftes kunt u contact opnemen met ons Ondernemersteam. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer 030 – 692 95 00 of per mail via het e-mailadres: ondernemersteam@rsdkrh.nl.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie willen wij u graag wijzen op de site van de Kamer van KoophandelHier vindt u veel informatie over de mogelijkheden die er zijn. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor werk in loondienst verwijzen wij u graag naar de website van Midden Utrecht Werkt Door.

Contact

Heeft u vragen over de bovenstaande regelingen? Ons Ondernemersteam beantwoordt uw vragen graag. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer 030 – 692 95 00 of per mail via het e-mailadres: ondernemersteam@rsdkrh.nl

2. U wilt een bedrijf starten vanuit een uitkering

Het gaat om:

3. U bent 55 jaar of ouder en heeft een niet-levensvatbaar bedrijf

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een bedrijf dat niet-levensvatbaar is? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

4. U moet stoppen met uw bedrijf

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, dan kunt u een beroep doen op de BbzMeer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Bbz gelden onderstaande voorwaarden:

 • U bent zelfstandig ondernemer en u bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw bedrijf moet na bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van uw bedrijf.
 • U werkt als zelfstandig ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf (of ten minste 875 uur en uw meewerkende echtgenoot of partner 525 uur). Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week.
 • U woont in Nederland, uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit.
 • Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, moet u de aanvraag indienen vóórdat u met uw bedrijf stopt.
 • U heeft alle vereiste papieren en vergunningen.

Alle informatie overzichtelijk samengevat

In de folder 'Ondernemen of ondernemer?' kunt alle informatie nog eens rustig nalezen. In de folder vindt u informatie over de reguliere Bbz. De informatie in de folder gaat NIET over de tijdelijk versoepelde Bbz regeling voor levensonderhoud over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021. Daarnaast vindt u in de folder meer informatie over de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en over parttime ondernemen. De folder is verkrijgbaar bij de balie van de RSD, maar u kunt de folder ook hier downloaden.