Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer, omdat uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Voorwaarden IOAZ-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ uitkering, moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. 
  • Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 27.021 (bedrag in 2022). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.597 (bedrag per 1 januari 2022).
  • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
  • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

** Exacte bedragen kunt u opvragen door een mail te sturen naar bbz@rsdkrh.nl of te bellen met één van onze adviseurs op ons algemene telefoonnummer 030 - 692 95 00.

Aanvragen IOAZ uitkering

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u een IOAZ uitkering aanvragen. Dit doet u door te bellen met één van onze adviseurs via ons algemene nummer: 030 - 692 95 00. Vervolgens plannen we een telefonische intake met u in, zodat we samen in alle rust uw aanvraag kunnen doorspreken. Uit deze intake blijkt of u al dan niet een uitkering kunt aanvragen.

Alle informatie overzichtelijk samengevat

In de folder 'Ondernemen of ondernemer?' kunt alle informatie nog eens rustig nalezen. Ook vindt u in de folder meer informatie over de BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) en over parttime ondernemen. De folder is verkrijgbaar bij de balie van de RSD, maar u kunt de folder ook hier downloaden.