Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer, omdat uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Voorwaarden IOAZ-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ uitkering, moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst. 
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. 
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan ruim € 23.000 bruto gemiddeld per jaar**. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan ruim € 23.000 bruto per jaar**.

** Exacte bedragen kunt u opvragen door een mail te sturen naar bbz@rsdkrh.nl of te bellen met één van onze adviseurs op telefoonnummer 06 - 20 48 96 43 of op 06 - 51 90 51 77.

Aanvragen IOAZ uitkering

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u een IOAZ uitkering aanvragen. Dit doet u door te bellen met één van onze adviseurs via het nummer 06 - 20 48 96 43 of 06 - 51 90 51 77. Vervolgens plannen we een telefonische intake met u in, zodat we samen in alle rust uw aanvraag kunnen doorspreken. Uit deze intake blijkt of u al dan niet een uitkering kunt aanvragen.

Belangrijk

U moet een aanvraag indienen vóórdat u stopt met uw onderneming. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen maximaal anderhalf jaar opgeheven zijn. De IOAZ kan door blijven lopen totdat u de AOW-leeftijd bereikt.

Alle informatie overzichtelijk samengevat

In de folder 'Ondernemen of ondernemer?' kunt alle informatie nog eens rustig nalezen. Ook vindt u in de folder meer informatie over de BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) en over parttime ondernemen. De folder is verkrijgbaar bij de balie van de RSD, maar u kunt de folder ook hier downloaden.