Als Tozo afloopt, wat dan?

Als Tozo met ingang van 1 oktober 2021 afloopt bestaat de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De RSD voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een lening, of een aanvulling van uw inkomen op bijstandsniveau.