Als u een Woo-verzoek wilt indienen, kunt u dat digitaal of per post doen. Of u kunt uw verzoek afgeven bij de receptie van de RSD. U leest op deze pagina hoe u een Woo-verzoek kunt indienen.

Woo-verzoek digitaal indienen

Wilt u uw Woo-verzoek digitaal indienen? Dat kan via onderstaande knop.

Digitaal indienen Woo-verzoek(externe link)

Woo-verzoek per post of afgeven aan de balie

Als u schriftelijk een Woo-verzoek wilt indienen, kunt u dat per post doen of uw verzoek afgeven bij de receptie van:

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD-KRH) 
Het Rond 6e 
3701 HS Zeist

U kunt ook een e-mail sturen naar info@rsdkrh.nl. Vermeld dan bij het onderwerp 'Woo verzoek'.

Let op: uw verzoek moet voorzien zijn van:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw (mobiele) telefoonnummer
 • De datum waarop u het verzoek indient
 • Omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt
 • Uw handtekening

Voor het indienen van een succesvol Woo-verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De gevraagde informatie staat in al bestaande documenten
 • Deze documenten zijn al bij de RSD aanwezig
 • Deze documenten bevatten publieke informatie; dat wil zeggen: informatie over overheidshandelen (bijv. over beleid)
 • De gevraagde informatie is nog niet openbaar

Wanneer krijg ik antwoord?

De RSD moet uiterlijk binnen vier weken een beslissing nemen op uw Woo-verzoek. Deze termijn kan eventueel met twee weken worden verlengd. Afwijzing Woo-verzoek De RSD kan uw verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Vertrouwelijke informatie
 • Informatie die al openbaar is (de RSD verwijst u vervolgens naar de plaats waar deze informatie staat)
 • Informatie die niet bij de RSD aanwezig is (als deze informatie (mogelijk) bij een andere overheidsorganisatie aanwezig is, dan stuurt de RSD uw verzoek naar hen door)

Ik ben het niet eens met de beslissing, wat kan ik doen?

U kunt bezwaar maken. Op welke manier kunt u lezen in de beslissing die u ontvangt.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via 030 - 692 95 00. Mailen kan ook: info@rsdkrh.nl