Op deze pagina vindt u informatie die wij op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar info@rsdkrh.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek indienen.