Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. U krijgt de vergoeding als gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. De RSD gaat uit van de goedkoopst passende oplossing.

Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

 • Kosten bewindvoering
 • Eigen bijdrage rechtshulp
 • In uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten
 • In uitzonderlijke gevallen: woonkosten boven de huurtoeslaggrens
 • Wij raden u aan, bij twijfel, contact op te nemen met de RSD op telefoonnummer 030 - 692 95 00

Voor medische kosten, zoals tandartskosten, een bril of gehoorapparaat moet u een beroep doen op uw (aanvullende) zorgverzekering.

  Wanneer kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

  • De kosten ontstaan door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • Het zijn kosten die u nog moet gaan maken. Kosten die u al gemaakt heeft, vergoeden wij niet. Schiet het bedrag daarom niet alvast voor.
  • U kunt de kosten niet uitstellen.
  • U kunt de kosten niet anders vergoed krijgen, bijvoorbeeld via (zorg)verzekering, individuele inkomenstoeslag of WMO.
  • U heeft niet voldoende inkomen of eigen vermogen, u kunt de kosten niet zelf betalen.
  • Kosten zijn aantoonbaar onverwacht en noodzakelijk.

  Twijfelt u? Neem dan gerust even contact met ons op via tel. 030 - 692 95 00 of via info@rsdkrh.nl.


  Wanneer moet ik de aanvraag bijzondere bijstand indienen?

  Een aanvraag bijzondere bijstand moet worden ingediend voordat de kosten gemaakt zijn. Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt, namelijk:

  • Een aanvraag bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage advocaatkosten moet binnen twee maanden na de datum van afgifte van de toevoeging ingediend worden (deze datum vindt u op het tweede blad van de toevoeging, vergeet daarom niet deze ook mee te sturen bij de aanvraag);
  • Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten, mentorschap en onder curatele stelling moet aangevraagd worden binnen twee maanden na dagtekening van de beschikking van de Rechtbank over bewindvoering, mentorschap en/of onder curatele stelling.
  • Heeft u kosten moeten maken voor medisch onderzoek, omdat u vrijgesteld wilt worden van de inburgeringsplicht? En is gebleken dat u uiteindelijk niet hoeft in te burgeren? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit moet u binnen twee maanden, nadat de kosten zijn gemaakt, doen.

   Bewijsstukken

   Bij alle aanvragen voor bijzondere bijstand moet u bewijsstukken aan de RSD sturen. Dit kan via Postbus 13, 3700 AA te Zeist of door te mailen naar snelbalie.bewijsstukken@rsdkrh.nl

   Bewijsstukken wanneer u een bijstandsuitkering van de RSD ontvangt

   • Nota van de te maken kosten 

   Bewijsstukken wanneer u geen bijstandsuitkering van de RSD ontvangt

   Indien u geen bijstand voor levensonderhoud van de RSD ontvangt, dan dient u bij alle aanvragen bijzondere bijstand altijd onderstaande bewijsstukken in te leveren.

   • 3 maanden bankafschriften
   • Bewijsstukken van inkomsten van de laatste maand (bij wisselende inkomsten de laatste 3 maanden)
   • Eventueel schuldenoverzicht
   • Gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld bankafschriften, gegevens eigen huis of vakantiehuis.
   • Nota van de te maken kosten

   Bewijsstukken bij verblijf in een inrichting

   Indien u bijstand voor verblijf in een inrichting ontvangt van de RSD, dan dient u bij alle aanvragen bijzondere bijstand altijd onderstaande bewijsstukken in te leveren.

   • Beschikking CAK
   • Nota CAK
   • Nota van de te maken kosten

   Online aanvragen

   Bijzondere bijstand kunt u online aanvragen via onderstaande buttons. Met uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens kunt u direct een aanvraag indienen. 

   Aanvragen bijzondere bijstand bewindvoerderskosten

   Aanvragen bijzondere bijstand rechtsbijstand

   Aanvragen overige bijzondere bijstand

   Geen DigiD?

   Heeft u geen DigiD? In deze handleiding leest u hoe u gemakkelijk een DigiD kunt aanvragen.

   Hulp bij uw aanvraag

   Heeft u hulp nodig bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst. Hiervoor moet u een afspraak maken, dan kunnen wij u zo goed mogelijk helpen. Een afspraak maken kan via de mail: formulierenbrigade@rsdkrh.nl of telefonisch: tel. 030 - 692 95 00.  
   Neemt u in ieder geval uw DigiD mee, een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (van uzelf en uw partner). Is uw partner niet in de gelegenheid om mee te komen? Neemt u dan een door hem/haar ingevuld machtigingsformulier mee, plus een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

   Ook wanneer u behoefte heeft aan het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade u graag.

   Iedere ochtend vragenuur Bijzondere Bijstand

   Heeft u vragen over uw lopende aanvraag? Dus over de aanvraag die u al heeft ingediend? Dan kunt u op werkdagen iedere ochtend, tussen 10.30 – 12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. U belt hiervoor met het nummer 030 – 692 95 00. 
   U wordt dan doorverbonden met diegene die uw aanvraag in behandeling heeft.