Zijn er wijzigingen (veranderingen) in uw persoonlijke situatie? Of op financieel gebied? Het is belangrijk dat u wijzigingen binnen 5 werkdagen aan ons doorgeeft. Zo voorkomt u dat u te veel uitkering ontvangt en geld aan ons moet terugbetalen. Wij bekijken snel of uw uitkering verandert en voeren aanpassingen direct door. U kunt wijzigingen op verschillende manieren aan ons doorgeven.

Wijzigingen doorgeven via 'Mijn RSD' 

Via 'Mijn RSD' kunt u uw wijzigingen makkelijk en snel doorgeven. Via dit filmpje kunt u zien hoe Mijn RSD werkt. Het filmpje vindt u ook terug onder aan deze pagina. 

Direct wijzigingen doorgeven via Mijn RSD

Goed om te weten – DigiD

Om ‘Mijn RSD’ te gebruiken, heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de website www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u inloggen op verschillende websites van de overheid. Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een DigiD enkele dagen kan duren.

Wijzigingsformulier

Lukt het niet om uw wijzigingen via 'Mijn RSD' door te geven? Dan kunt u tot 1 september 2024 ook gebruik maken va ons wijzigingsformulier

U kunt ook een mail sturen naar info@rsdkrh.nl om uw wijziging door te geven. Een brief sturen mag ook, deze stuurt u naar: Regionale Sociale Dienst, Postbus 13, 3700 AA in Zeist.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Hieronder staan een aantal voorbeelden van veel voorkomende wijzigingen. Houd in gedachten dat u álle wijzingen aan ons doorgeeft. Oók als u denkt dat uw wijziging geen gevolgen heeft voor de hoogte van uw uitkering, is het belangrijk om de wijziging wel aan ons door te geven! Voorbeelden van veel voorkomende wijzigingen of zaken die u aan ons door moet geven, zijn:

Geldzaken 

 • U leent geld van derden;
 • U ontvangt (eenmalig of regelmatig) stortingen, of bijschrijvingen/tikkies op uw bankrekening. Ook (contante) stortingen op eigen rekening moet u melden;
 • U heeft een erfenis, schenking, loterijprijs of schadevergoeding ontvangen;
 • U ontvangt een gift van familie of vrienden.

Kopen en verkopen

 • U koopt of verkoopt goederen (via internet; bijvoorbeeld via Marktplaats);
 • U koopt of verkoopt een eigen huis, caravan, auto, boot, sieraden, goud, etc.

Woonsituatie

 • U gaat samenwonen of laat iemand bij u inwonen;
 • U gaat apart wonen of iemand is veel bij u. Gaat u trouwen, scheiden of verhuizen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw gemeente.

Verblijfplaats/ vakantie 

 • U verblijft tijdelijk op een ander adres in Nederland (ook wanneer u bijvoorbeeld alleen tijdelijk doordeweeks op een ander adres dan uw woonadres verblijft).
 • U gaat met vakantie of verblijft een periode in het buitenland. U moet dit minimaal 4 weken voor vertrek doorgeven aan de RSD. Wanneer u een re-integratietraject volgt, moet u vooraf toestemming vragen aan uw contactpersoon als u naar het buitenland gaat. Dit geldt ook als u uw afspraken in uw Plan van Aanpak moet nakomen.

(Vrijwilligers)werk

 • U gaat werken of er is een wijziging in inkomsten uit arbeid, alimentatie of een andere uitkering;
 • U gaat vrijwilligerswerk doen. Het is belangrijk dat u hiervoor, vóóraf, toestemming heeft gevraagd aan uw vaste contactpersoon.

Opleiding

 • U gaat een opleiding volgen of stopt met uw opleiding. Ook hier geldt; voor het volgen van een opleiding moet u eerst, vóóraf, toestemming vragen aan uw vaste contactpersoon.

Overige zaken

 • U verwacht een kind/ heeft een kind gekregen;
 • Er is sprake van afkoop of toekenning van pensioen;
 • Er zijn wijzigingen in de heffingskorting van de Belastingdienst;
 • Uw bankrekeningnummer wijzigt of u heeft een nieuw bankrekeningnummer geopend;
 • Uw telefoonnummer/mailadres wijzigt.

Twijfel?

Twijfelt u over een bepaalde wijziging? Heeft u vragen? Neem dan contact op met de RSD. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw vaste contactpersoon.