Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum.

Dit houdt in dat de maximale netto bedragen per huishouden als volgt zijn:

  • Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder, is het maximale nettobedrag € 1244,54
  • Voor gehuwden en samenwonenden is het maximale nettobedrag € 1777,92

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met het nummer 030 - 692 95 00 of mailen naar info@rsdkrh.nl.