Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum.

Dit houdt in dat de maximale netto bedragen per huishouden als volgt zijn:

  • Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1322,18 per maand (inclusief vakantietoeslag);
  • Voor gehuwden en samenwonenden van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1888,84 per maand (inclusief vakantietoeslag);
  • Voor alleenstaanden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag €1470,80 per maand (inclusief vakantietoeslag);
  • Voor gehuwden en samenwonenden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag €1992,43 per maand (inclusief vakantietoeslag)

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met het nummer 030 - 692 95 00 of mailen naar info@rsdkrh.nl.