Heeft u de energietoeslag 2023 half december niet automatisch overgemaakt gekregen? En denkt u dat u toch recht heeft op deze toeslag? Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan moet u zelf een aanvraag indienen.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als u:

 • ingeschreven staat in de gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist en;
 • 21 jaar of ouder bent en;
 • een laag inkomen heeft (niet hoger dan 120% van het sociaal minimum);
 • Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar tot aan de pensioenleeftijd is het maximale nettobedrag € 1459,94 per maand (inclusief vakantietoeslag);
 • Voor gehuwden en samenwonenden van 21 jaar tot aan de pensioenleeftijd is het maximale nettobedrag € 2.085,62 per maand (inclusief vakantietoeslag);
 • Voor alleenstaanden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag € 1.629,19 per maand (inclusief vakantietoeslag);
 • Voor gehuwden en samenwonenden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag € 2.212,32 per maand (inclusief vakantietoeslag) en;
 • geen aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (wanneer u jonger bent dan 27 jaar) en;
 • over een zelfstandige woonruimte beschikt, met daarbij een zelfstandig contract met een energieleverancier.

Schuldhulpverleningstraject

Aanvragen energietoeslag

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u vanaf de derde week van december 2023 op deze website de energietoeslag 2023 aanvragen. 

Vergeet bij uw aanvraag niet om de volgende bewijsstukken mee te sturen

 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een geldig vreemdelingendocument (een rijbewijs wordt niet geaccepteerd).
 • Een kopie van uw bankpas met daarop zichtbaar het rekeningnummer waar u de toeslag op gestort wilt hebben. Als u onder bewind staat dan stuurt u een bewijs van uw beheerrekening mee.
 • Bewijsstukken van uw maandelijkse inkomsten over de maand september 2023, zoals een loon- of uitkeringsspecificatie, bewijs van ontvangen alimentatie (vonnis over kinderalimentatie en partneralimentatie), inkomsten uit eigen onderneming (een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven 3e kwartaal 2023), voorlopige teruggave van de Belastingdienst etc.
 • Bij wisselende inkomsten bewijsstukken van uw maandelijkse inkomsten over de maand juli, augustus en september 2023.

Inkomen

Let op! Onder inkomen valt ook de algemene heffingskorting van de minstverdienende partner, inkomensafhankelijke combinatiekorting, partneralimentatie, kinderalimentatie en inkomen uit zelfstandig ondernemerschap.

Belangrijk!

 • De toeslag kan uiterlijk tot en met 30 juni 2024 worden aangevraagd.
 • Het is belangrijk dat u alle gevraagde gegevens meestuurt. Wanneer u vergeet om gegevens mee te sturen bij uw aanvraag, kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen. Of kan het zelfs zo zijn dat we uw recht op energietoeslag niet kunnen vaststellen.