Aan de informatie zoals die staat op onze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Deze informatie is onder voorbehoud van verdere wetswijzigingen en de voorwaarden zoals die staan in de Beleidsregel zoektermijn jongeren Participatiewet RDWI 2021(externe link) en de Participatiewet.