Heeft u een laag inkomen? En wilt u uitgebreid verzekerd zijn tegen zorgkosten? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die uw gemeente aanbiedt. U bent dan verzekerd bij DSW. Uw inkomen en uw vermogen (dat is bijvoorbeeld uw spaargeld) worden meegenomen in de beoordeling of u in aanmerking komt voor de CAZ.

Hoeveel premie moet ik per maand gaan betalen?

De hoogte van de premie die u moet betalen, hangt af van:

  1. De gemeente waar u woont
  2. Het pakket dat u kiest
  3. De hoogte van uw inkomen en vermogen

Op gezondverzekerd.nl(externe link) kunt u uitrekenen wat uw premie zal zijn. Kies daarvoor eerst de gemeente waar u woont. U komt dan op de pagina waar u onder andere uw premie kunt berekenen.

Welke korting krijg ik via de CAZ?

Uw gemeente betaalt een deel van de premie voor de aanvullende verzekering. Op gezondverzekerd.nl(externe link) kunt u precies zien hoe groot het voordeel voor u is. Kies daarvoor eerst de gemeente waar u woont. U komt dan op de pagina waar u per verzekeringspakket de premie kunt vinden en de korting die u krijgt.

Wat wordt vergoed en hoe hoog is de vergoeding?

Een overzicht van de vergoedingen waarvan u gebruik kunt maken, vindt u op de website gezondverzekerd.nl(externe link). Kies daarvoor eerst de gemeente waar u woont. U komt dan op de pagina waar u verschillende verzekeringspakketten kunt bekijken. Voor informatie over vergoedingen van DSW, kunt u bellen naar telefoonnummer 010 - 2 466 466.

Kan ik ook korting krijgen op mijn premie bij een andere verzekeraar? 

Nee. Namens uw gemeente heeft de RSD een contract met verzekeraar DSW. U mag natuurlijk kiezen voor een andere verzekeraar, maar u ontvangt dan geen gemeentelijke bijdrage in de premie. Alleen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug geldt een uitzondering. Klanten uit die gemeente die geen ziektekostenverzekering hebben bij DSW kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun gemeente, via telefoonnummer 0343 - 56 5600.

Moet ik verplicht overstappen naar DSW?

Nee. U mag zelf bepalen waar u zich verzekert. Hou er wel rekening mee dat u de gehele premie zelf moet betalen als u zich niet bij DSW verzekert.

U bent wel verplicht om in ieder geval een basisverzekering af te sluiten. Daarmee bent u er zeker van dat basisvoorzieningen zoals de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis vergoed worden. Alleen een basisverzekering afsluiten binnen de gemeentelijke CAZ regeling is niet mogelijk.

Hoe moet ik me aanmelden voor de collectieve zorgverzekering?

Op de website gezondverzekerd.nl(externe link) kunt u zichzelf aanmelden voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering. Hiervoor kiest u eerst de gemeente waar u woont. Op de pagina waar u dan komt, kunt een pakket kiezen. Voor de aanmelding heeft u in ieder geval uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. Ook moet u uw bankrekeningnummer (IBAN) invullen.

Stapt u over van een andere zorgverzekeraar naar DSW? Dan raden wij u aan om bij uw aanmelding aan te geven dat u gebruik wilt maken van de overstapservice. Uw oude zorgverzekeraar krijgt dan automatisch bericht van uw afmelding.

Tot welke datum kan ik me aanmelden?

Uw aanmelding moet vóór 1 februari 2024 bij de zorgverzekeraars binnen zijn. Let op: uw afmelding bij uw oude zorgverzekeraar moet vóór 1 januari 2024 bij de verzekeraar binnen zijn. Wij raden u daarom aan om zich vóór het eind van 2023 aan te melden via gezondverzekerd.nl(externe link) en aan te geven dat u gebruik wilt maken van de overstapservice. Uw oude zorgverzekeraar krijgt dan automatisch bericht van uw afmelding.

Moet ik het afmelden bij mijn oude zorgverzekeraar zelf regelen of niet?

U kunt bij uw aanmelding voor één van de collectieve verzekeringspakketten op gezondverzekerd.nl(externe link) aangeven dat u gebruik wilt maken van de overstapservice. Uw oude zorgverzekeraar krijgt dan automatisch bericht van uw afmelding. Als u hier geen gebruik van maakt moet u dit zelf melden bij de zorgverzekeraar. Let op: uw afmelding bij uw oude zorgverzekeraar moet vóór 1 januari 2024 bij de zorgverzekeraar binnen zijn.

Als u zelf uw oude zorgverzekering heeft opgezegd voor 1 januari 2024, heeft u tot 1 februari 2024 de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. De nieuwe zorgverzekering geldt dan ook voor de maand januari.

Als ik mij in januari aanmeld voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering, ben ik dan die maand wel verzekerd tegen zorgkosten?

Ja. De nieuwe zorgverzekering geldt voor de hele maand januari, dus ook als u zich pas later die maand aanmeldt.

Kan ik me aanmelden voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering als ik een betalingsachterstand heb?

Nee. Als u bij uw huidige zorgverzekeraar een betalingsachterstand heeft, kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U kunt alleen overstappen naar een andere zorgverzekeraar wanneer uw oude schuld volledig is afbetaald en u bent afgemeld van de wanbetalerslijst door uw huidige verzekeraar.

Kan ik me aanmelden voor de collectieve verzekering als ik in de bronheffing zit? (bestuursrechtelijke premie)

Nee. U kunt dan niet overstappen naar een andere zorgverzekering.

Hoe kan ik me aanmelden zonder computer of als ik niet zo handig ben met de computer?

Wanneer u moeite heeft met het digitaal indienen van een aanvraag kunt u een afspraak maken bij de Formulierenbrigade van de RSD. Dat door te bellen met (030) 692 95 00.

Wanneer krijg ik mijn polis?

Zo snel mogelijk na uw aanmelding voor de collectieve zorgverzekering, ontvangt u van de zorgverzekeraar uw polis en het vergoedingenoverzicht.

Ik ben verzekerd tegen zorgkosten via de CAZ, maar ik wil nu mijn pakket wijzigen. Wat moet ik doen?

U kunt wijzigingen doorgeven via de website gezondverzekerd.nl(externe link).

Ik wil weten of ik een bepaalde behandeling vergoed kan krijgen via de CAZ. Hoe kom ik hier achter?

De zorgverzekeraar kan u precies vertellen voor welke behandelingen u een vergoeding kunt krijgen. Voor informatie over de zorgverzekering van DSW, kunt u bellen naar telefoonnummer 010 2 466 466. Informatie over de collectieve pakketten kunt u ook lezen op de website gezondverzekerd.nl(externe link)

Kan ik gebruik blijven maken van de CAZ wanneer mijn inkomen/vermogen stijgt?

Mocht het zo zijn dat uw inkomen hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan heeft u geen recht op deelname aan de collectiviteit.

Is uw netto inkomen per maand (inclusief vakantiegeld) hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan heeft u geen recht op deelname aan de CAZ.

De netto bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld) voor een alleenstaande is € 1.216,62 en voor gehuwden € 1.738,02 per maand. Is uw vermogen hoger dan € 7.605,- (voor een alleenstaande) of € 15.210,- (voor een alleenstaande ouder/ gehuwden)? Dan heeft u ook geen recht op deelname aan de CAZ.

Ik verhuis naar een andere gemeente binnen het RSD-gebied. Wat moet ik doen?

Uw collectiviteit van uw oude gemeente stopt automatisch. U  moet een nieuwe aanvraag indienen via gezondverzekerd.nl(externe link) voor uw nieuwe gemeente. 

Ik verhuis naar een andere gemeente buiten het RSD-gebied. Wat moet ik doen?

Uw verzekering loopt door bij DSW, maar dan zonder korting. Vraag bij uw nieuwe gemeente na of zij ook een collectieve aanvullende zorgverzekering hebben bij DSW of bij een andere zorgverzekeraar.

Let op, overstappen naar een andere verzekeraar is alleen mogelijk als DSW bereid is om uw verzekering tussentijds te beëindigen. Dit kan in ieder geval niet wanneer u een betaalachterstand heeft. Heeft u hier vragen over? Bel dan met DSW op telefoonnummer 010 – 2 466 466.