Volgt u een studie of opleiding? En heeft u een fysieke of psychische beperking waardoor u niet in staat bent om een bijbaan te hebben naast uw studie? Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen. Dit is een financieel steuntje in de rug.

Om in aanmerking te komen voor een studietoeslag moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • U bent woonachtig en staat ingeschreven in één van de gemeenten De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist of Utrechtse Heuvelrug;
  • U heeft recht op studiefinanciering (niet zijnde levenlanglerenkrediet) op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U kunt door een structurele medische beperking naast de studie geen inkomsten verwerven. Mocht het nodig zijn of als we daarvoor aanleiding zien, dan stellen wij dit met behulp van een deskundige vast.

Hoogte en duur studietoeslag

Het bedrag dat u mogelijk kunt ontvangen aan studietoeslag, hangt af van uw leeftijd. Heeft u recht op een studietoeslag? Dan ontvangt u elke maand een geldbedrag. Per leeftijd gaat het om de volgende bedragen:

  • 15 jaar:         € 107,88 per maand
  • 16 jaar:         € 124,06 per maand
  • 17 jaar:         € 142,04 per maand
  • 18 jaar:         € 179,79 per maand
  • 19 jaar:         € 215,75 per maand
  • 20 jaar:         € 287,66 per maand
  • 21+ jaar:       € 359,57 per maand

Aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.

Aanvragen en aanvraagformulier

Als u denkt in aanmerking te komen voor een studietoeslag kunt u via het aanvraagformulier uw aanvraag indienen. Stuur het ingevulde formulier, met bewijsstukken, per mail naar backofficePRO@rsdkrh.nl of per post naar het adres:  

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
T.a.v. Team inkomen
Het Rond 6e
Postbus 13
3700 AA Zeist

Vragen

Heeft u vragen over de studietoeslag? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen op 030 - 692 95 00 of mailen naar info@rsdkrh.nl.

Voorbehoud

Aan de informatie zoals die staat op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Deze informatie is onder voorbehoud van verdere wetswijzigingen en de voorwaarden en bepalingen, zoals die staan in de Participatiewet.