Inburgeren voor gezinsmigranten en overige migranten

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) bepaalt welk inburgeringstraject bij een nieuwkomer past, ook bij gezinsmigranten en overige migranten. We brengen de situatie van elke inburgeraar zorgvuldig in kaart tijdens een brede intake. Samen met elke inburgeraar maken we daarna een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat welke leerroute de inburgeraar gaat volgen met het aantal taallesuren en alle overige afspraken over aanvullende verplichte modules en participatieactiviteiten.

Gezinsmigranten zijn mensen van buiten de Europese Unie die in Nederland komen wonen voor hun echtgenoot of echtgenote. Overige migranten zijn bijvoorbeeld geestelijken of mensen die hulp komen bieden voor lange tijd.

Verplichte modules via de RSD

Er zijn een paar verplichte modules voor inburgeraars: de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT). De MAP gaat over de Nederlandse arbeidsmarkt, de PVT over kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Gezinsmigranten en overige migranten krijgen deze modules aangebonden door de RSD. De andere onderdelen moeten inburgeraars zelf regelen.

Zelf inkopen van onderwijs

Gezinsmigranten zijn zelf verantwoordelijk voor het inkopen van hun taallessen en van de cursus Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM). Ze kiezen zelf bij welke taalschool ze de lessen volgen. Ze betalen de lessen ook zelf, eventueel met een lening van DUO. Op www.zoekinburgerschool.nl staat een overzicht van taalscholen.

Praatplaat voor gezinsmigranten

De verschillende stappen van het inburgeringstraject hebben we in beeld gebracht op een praatplaat. Handig als ondersteuning van het gesprek met inburgeraars én voor henzelf als overzicht over het traject. Op de achterzijde van de plaat leggen we moeilijke begrippen uit en stellen we de belangrijkste partijen voor die contact hebben met de inburgeraar. Sla de plaat op en doe er je voordeel mee! 

Achterzijde van de praatplaat voor gezinsmigranten.

Meer informatie

Op de website van DUO vindt u meer informatie over inburgering.