Door de gestegen energieprijzen hebben veel mensen moeite om hun energierekening te betalen. Net als in 2022 heeft het kabinet besloten ook voor 2023 een energietoeslag mogelijk te maken voor inwoners met een laag inkomen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft, een eenmalige energietoeslag van € 1300,-. Dat geld is bedoeld om te helpen met het betalen van rekeningen voor gas en elektriciteit. De toeslag wordt in veel gevallen automatisch overgemaakt.

Wanneer recht op de energietoeslag 2023?

Inwoners van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben recht op de energietoeslag als het inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. De RSD kijkt naar het inkomen van september 2023. Het maakt daarbij niet uit of het inkomen afkomstig is van een uitkering, vanuit werk of vanuit pensioen.

Wie ontvangt de energietoeslag automatisch en wie moet de toeslag zelf aanvragen?

De RSD betaalt eerst de energietoeslag automatisch uit aan inwoners van wie zij het inkomen weet. Dit zijn onder meer inwoners die in september 2023 een bijstandsuitkering hebben ontvangen en AOW-gerechtigden met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Inwoners die de Energietoeslag 2022 hebben gekregen (maar geen bijstandsuitkering of AIO uitkering ontvangen) en dit jaar opnieuw voldoen aan de voorwaarden, ontvangen de energietoeslag ook automatisch. Evenals inwoners die zijn toegelaten tot de wettelijke schulddienstverlening en in september 2023 nog steeds in dit traject zaten.

Wanneer wordt de energietoeslag overgemaakt?

Diegenen die de energietoeslag automatisch uitgekeerd krijgen, ontvangen de toeslag uiterlijk half december. Inwoners die de energietoeslag na half december niet automatisch hebben ontvangen, maar wel menen hier recht op te hebben, kunnen deze vanaf de derde wek van december aanvragen via de website van de RSD. Wanneer na de aanvraag is gebleken dat men recht heeft op de energietoeslag, zal deze zo gauw mogelijk uitgekeerd worden.

Aanvragen kan vanaf de derde week van december 2023

Vanaf de derde week van december kan de energietoeslag aangevraagd worden via de website van de RSD. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Voorwaarden aanvragen energietoeslag

Voor het aanvragen van de energietoeslag moeten inwoners voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist en;
 • U bent 21 jaar of ouder en;
 • U heeft een laag inkomen (niet hoger dan 120% van het sociaal minimum);
  • Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar tot aan de pensioenleeftijd is het maximale nettobedrag € 1459,94 per maand (inclusief vakantietoeslag);
  • Voor gehuwden en samenwonenden van 21 jaar tot aan de pensioenleeftijd is het maximale nettobedrag € 2.085,62 per maand (inclusief vakantietoeslag);
  • Voor alleenstaanden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag € 1.629,19 per maand (inclusief vakantietoeslag);
  • Voor gehuwden en samenwonenden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag € 2.212,32 per maand (inclusief vakantietoeslag) en;
 • U maakt geen aanspraak op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (wanneer u jonger bent dan 27 jaar) en;
 • U beschikt over een zelfstandige woonruimte, met daarbij een zelfstandig contract met een energieleverancier, of
 • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening, mits u beschikt over een zelfstandige woonruimte met daarbij een zelfstandig contract met een energieleverancier.

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u bijvoorbeeld ook zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvang toeslag? Of een uitkering? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvang toeslag of de uitkering blijven precies hetzelfde. De energietoeslag komt er gewoon bij.

Studenten en energietoeslag

Voor studenten is er een eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 via DUO. Zij krijgen € 400,- op hun rekening gestort. Als zij recht hebben op deze bijdrage, dan ontvangen zij hierover bericht via DUO.

Financiële hulp nodig?

De stijgende energieprijzen kunnen zorgen voor financiële problemen. Is dit het geval? Dan kunt u voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Schulddienstverlening van de RSD. Zij zijn bereikbaar via het nummer 030 – 692 95 00, mailen kan ook: schuldhulp@rsdkrh.nl

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Energietoeslag 2023? Dan staan wij voor u klaar. U kunt met ons bellen via het nummer 06 – 14 20 86 26 of mailen naar energietoeslag@rsdkrh.nl

Alle informatie over de energietoeslag vindt u hier.