De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft verschillende minimaregelingen voor inwoners die leven van een minimum inkomen.

Meedoen in de samenleving - Participatieregeling

Ook met een laag inkomen, wilt u meedoen in de samenleving. Net als uw eventuele kinderen. Daarom kunt u met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm een vergoeding van € 200,- per volwassene en € 125,- per kind (onder de 18 jaar) krijgen. 

De vergoeding kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van verenigingen (sport, cultuur), de bibliotheek, een museum(jaarkaart), krant, tv (kabel of digitaal), telefoon, laptop, tijdschrift, of om naar concerten of voorstellingen te gaan. 
Het is belangrijk dat u bonnetjes en afschriften bewaart waarmee u bijvoorbeeld kunt bewijzen dat u een abonnement heeft. De RSD kan daar achteraf om vragen.

Voor wie?

U komt in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet meer is dan is toegestaan in de Participatiewet.

Hoe werkt het?

Als uw huishouden uit meerdere personen bestaat, moet u de vergoeding voor alle gezinsleden in één keer aanvragen. Kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelf een eigen aanvraag indienen. Een aanvraag moet ingediend worden in het jaar waarvoor de minimaregeling geldt. U kunt dus geen aanvraag meer doen over voorgaande jaren. Houd u bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens bij de hand.

Online aanvragen 

Via onderstaande knop kunt u de Participatieregeling online aanvragen.

Online aanvragen Participatieregeling(externe link)

Jeugdsportfonds

Deelnemen aan sport en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Heeft u moeite om daar voor uw kinderen tot 18 jaar budget voor vrij te maken? Het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur helpt! Bijvoorbeeld door het betalen van contributie of lesgeld voor voetbal, zwemles, muziekles en andere sportieve of creatieve lessen. Het jeugdsportfonds vergoedt maximaal € 225,- per kalenderjaar.
Voorwaarde is dat het inkomen maximaal tot 120% van de bijstandsnorm bedraagt, en er geen tot weinig eigen vermogen is.

Aanvragen

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld een medewerker van het Sociale Dorpsteam, een leraar of uw huisarts. Hij of zij kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdsportfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging. Bezoek voor meer informatie de website van het Jeugdsportfonds(externe link).

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een toneelclub of geen muzieklessen kunnen volgen. Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 425,00 per kalenderjaar voor lessen, aanschaf materiaal, instrumenten en kostuums. Voorwaarde is dat het inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm bedraagt en er geen tot weinig eigen vermogen is.

Aanvragen

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld een medewerker van het Sociale Dorpsteam, een leraar of uw huisarts. Hij of zij kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds(externe link) betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de culturele instelling.

Mantelzorgregeling

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. De gemeente kan geregistreerde mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet komen met een bijdrage van € 100,00 per jaar. Wilt u de mantelzorgregeling aanvragen? Kijk dan op de website van de Sociale dorpsteams(externe link).

Zorgkosten

Mensen met een minimuminkomen of net iets meer, kunnen een Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) aanvragen. De CAZ bestaat uit een basis- en een aanvullende zorgverzekering. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente meebetaalt. U kunt jaarlijks in december een nieuwe zorgverzekering kiezen. Meer informatie: www.gezondverzekerd.nl(externe link).

Regeling (extra) hoge zorgkosten

Heeft u hoge zorgkosten en een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 300 per jaar. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. U vraagt dan allebei apart aan. Aanvragen zijn mogelijk tot 1 april van het volgende jaar.
Let op: als u gebruik maakt van de CAZ, heeft u géén recht op dit deel van de regeling (extra) hoge zorgkosten.

In bijzondere situaties kan bij aantoonbare hogere zorgkosten ook nog eens € 250 extra per jaar worden toegekend. Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen dus voor maximaal € 550 per jaar compenseren voor hoge zorgkosten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met het Sociale Dorpsteam(externe link) van uw dorp.

Vul de korte vragenlijst(externe link) in om te kijken of in u aanmerking kunt komen voor een bijdrage. In dat geval kunt u direct via een link de online aanvraag starten (via DigiD). 

Ruggensteunregeling

Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) die een ‘steuntje in de rug kunnen gebruiken’. Met een incidentele bijdrage kunt u soms net de stap zetten tot betaald werk of (blijven) deelnemen aan het sociale leven. U kunt zich aanmelden bij het sociale dorpsteam(externe link) van uw dorp voor een gesprek. 

Eenvoudig overzicht van alle regelingen

Een overzicht van alle regelingen vindt u terug op de website van de Stichting Sociale Dorpsteams:  https://www.samenopdeheuvelrug.nl/geldzaken-en-geldzorgen(externe link).

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst (formulierenbrigade@rsdkrh.nl / tel. 030 – 692 95 00). 

Neemt u in ieder geval uw DigiD mee, een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (van uzelf en uw partner). Is uw partner niet in de gelegenheid om mee te komen? Neemt u dan een door hem/haar ingevuld machtigingsformulier mee, plus een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Ook wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade graag.