Op deze pagina lees u meer over de minimaregelingen van gemeente De Bilt.

U-pas

De gemeente De Bilt heeft een kortingspas (U- pas) voor inwoners met een laag inkomen. Met de zogenoemde U-pas krijgt u korting op sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u dit budget besteedt. Op de website van de U-pas vindt u alle informatie over het aanbod en de voorwaarden. 

Aanvragen U-pas

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft via de RSD, ontvangt u de U-pas automatisch. Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u wel een inkomen dat lager is dan de inkomensgrens? Dan kunt u zelf een U-pas aanvragen op www.u-pas.nl.

Schoolextra

Kinderen van 4 tot en met 16 jaar die in het bezit zijn van een U-pas kunnen een bijdrage krijgen van € 50,- per jaar voor basisschoolleerlingen en € 100,- per jaar voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De uitvoering gebeurt door U-pas (www.u-pas.nl).

Computerregeling

Deze regeling is bedoeld voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en waarvan het inkomen van de ouder(s) niet hoger mag zijn dan 110% van de bijstandsnorm. U kunt een aanvraag doen via de site http://www.leergeld.nl/debilt/.

Jeugdcultuurfonds

Deze regeling geldt voor kinderen tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of kunstinstelling. Voor deze kinderen wordt de contributie of het lesgeld rechtstreeks betaald aan de sportclub of culturele instelling. Een aanvraag moet ingediend worden via de site www.jeugdcultuurfonds.nl

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag indienen via de site www.jeugdsportfonds.nl/.

Meer informatie

Meer informatie over voorzieningen voor inwoners van de Bilt met een laag inkomen vindt u op de website van de gemeente de Bilt.