Klacht indienen

De medewerkers van de RSD proberen u zo goed mogelijk te helpen. Gebeurt er toch iets waar u niet tevreden over bent, dan kunt u dit altijd bespreken met de betreffende medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Voorbeelden waarover u een klacht kunt indienen zijn:

 • het gedrag van een medewerker van de RSD;
 • te trage afhandeling van uw aanvraag;
 • te laat of niet beantwoorden van uw brieven;
 • het niet toezenden van gevraagde informatie;
 • het niet nakomen van toezeggingen;

Hoe dient u een klacht in?

U kunt zowel telefonisch, schriftelijk of per e-mail een klacht indienen.

Telefonisch

Om telefonisch een klacht in te dienen belt u met het nummer (030) 692 95 00. Als u aangeeft dat u een klacht wilt indienen, wordt u doorverbonden met de klachtbehandelaar of een medewerker die u verder kan helpen. Wanneer de klachtbehandelaar of medewerker u op dat moment niet te woord kan staan, wordt er een terugbelverzoek gemaakt. U wordt dan uiterlijk binnen 3 werkdagen teruggebeld.

Schriftelijk

Schriftelijk kunt u een klacht indienen door een brief te sturen naar:

RSD Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

Vermeld in uw brief duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer en onderteken uw brief. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling. In de brief moet een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de gedraging staan waarover u klaagt. U ontvangt van de RSD binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw schriftelijke klacht.

E-mail

U kunt ook een klacht per e-mail indienen; hiervoor mailt u naar info@rsdkrh.nl. Vermeld duidelijk in deze e-mail uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer en geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de gedraging waarover u klaagt. U ontvangt van de RSD binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw e-mail.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De RSD zorgt er voor dat uw klacht bij de juiste klachtbehandelaar terechtkomt. Voordat uw klacht wordt doorgestuurd, kijken wij of alles er in staat wat nodig is:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum waarop u uw brief schrijft
 • uw handtekening
 • een duidelijke beschrijving van uw klacht.

Uw klacht wordt in behandeling genomen als in uw klacht alle bovenstaande informatie is terug te vinden, én als er geen overige belemmeringen zijn.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?

Bij een telefonische klacht gelden geen termijnen voor afhandeling. Uw klacht wordt zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Een schriftelijke klacht, en een klacht per e-mail ingediend, moet binnen 6 weken zijn behandeld. Deze termijn kunnen wij verlengen met vier weken. Bij ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op om u klacht te bespreken en, waar nodig, uw vragen te beantwoorden. Wij hopen uw klacht zo snel mogelijk te hebben verholpen. Maar mocht het zo zijn dat uw klacht ingewikkelder is, kan het zijn dat wij u uitnodigen voor een gesprek. U mag hier ook zelf om vragen.

Uitkomst

De uitkomst van de behandeling van uw schriftelijke klacht vindt in de regel per brief plaats. Dit kan achterwege blijven wanneer u dit bent overeengekomen met de klachtbehandelaar.
De uitkomst van de klachtbehandeling van klachten die per e-mail zijn ontvangen vinden, zo veel mogelijk, per e-mail plaats.
Mondelinge klachten worden zo veel mogelijk telefonisch afgehandeld.

Wanneer wordt mijn  klacht niet in behandeling  genomen?

Uw klacht kan niet in behandeling worden genomen als:

 • Het een klacht is over de inhoud van een besluit. Als u daartegen wilt protesteren moet u niet een klacht maar een bezwaar indienen
 • U al eerder een klacht heeft ingediend over hetzelfde en die klacht al volgens de regels schriftelijk is afgehandeld
 • Uw klacht gaat over iets dat meer dan een jaar vóór de klacht is gebeurd
 • De klacht gaat over algemene regels en het beleid van de RSD

Ontevreden over de uitkomst?

Wanneer u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtbehandeling, kunt u, binnen een jaar, uw klacht indienen bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93 122, 2509 AC  Den Haag. Voordat u een klacht indient, is het aan te raden om eerst nadere informatie te vragen via het gratis nummer 0800 33 55 555.