Bent u het niet eens met een besluit van de RSD? Dan kunt u dat met ons bespreken. Vaak komen we er samen wel uit.

Komen we er toch niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na de beslissing. Op deze pagina leggen wij uit hoe u bezwaar kunt maken en hoe de bezwaarprocedure werkt.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bel ons dan eerst.

Wij bespreken graag met u of wij uw vraag kunnen oplossen. Vaak komen we er samen wel uit. Soms helpt het als wij beter uitleggen waaróm wij een beslissing nemen. Of misschien hebben wij iets over het hoofd gezien. Soms kunnen wij na een goed gesprek een andere beslissing nemen.

U kunt bellen naar de persoon die de beslissing heeft genomen. Het telefoonnummer staat bovenaan de brief die u van ons heeft gekregen. Mailen kan ook. U kunt een mail sturen naar het e-mailadres dat in de brief staat of naar info@rsdkrh.nl.

Komen we er samen niet uit? Of bent u ontevreden over de geboden oplossing? Dan kunt u altijd bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken door ons een bezwaarschrift te sturen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw bezwaar moet op tijd bij ons binnen zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder leest u daar meer over.

U moet binnen 6 weken na de beslissing bezwaar maken

Dit noemen wij de bezwaartermijn. De bezwaartermijn loopt vanaf de verzenddatum van de beslissing. De datum van de beslissing staat bovenaan de brief. Staat er een datumstempel op de brief? Dan is dat de verzenddatum van de beslissing.

Bent u te laat?

Dan kunnen wij besluiten uw bezwaarschrift niet te behandelen. De beslissing blijft dan hetzelfde.

Bent u te laat en heeft u hiervoor een bijzondere reden? Zet dit dan in uw bezwaarschrift. Wij beoordelen dan of wij uw bezwaarschrift alsnog in behandeling nemen.

Zelf bezwaar maken

U kunt ons formulier bezwaarschrift gebruiken of zelf een bezwaarschrift schrijven.
Formulier bezwaarschrift

Ons formulier kunt u downloaden. Daarna print u het uit en vult u het in.

Zelf een bezwaarschrift schrijven

1. In uw bezwaarschrift zet u:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • tegen welke beslissing u bezwaar maakt, bijvoorbeeld het zaaknummer;
 • de reden waarom u het niet met de beslissing eens bent;
 • uw handtekening. 

2. Stuur een kopie van de beslissing van uw bezwaarschrift mee.

3. U kunt uw bezwaarschrift per post sturen naar:

          Het dagelijks bestuur van de RDWI
          Postbus 13
          3700 AA ZEIST

U kunt uw bezwaar natuurlijk ook bij ons kantoor langsbrengen (Het Rond 6e in Zeist).

Let op: u kunt alleen schriftelijk bezwaar maken

U kunt uw bezwaarschrift alleen schriftelijk (per brief) indienen. Bezwaarschriften die digitaal binnen komen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Iemand anders bezwaar laten maken

Iemand anders mag namens u bezwaar maken. U moet die persoon dan wel daarvoor machtigen. Advocaten, bewindvoerders en curatoren hoeft u niet te machtigen.

U kunt gebruik maken van ons machtigingsformulier of zelf een machtiging opstellen (schrijven). U moet de machtiging met het bezwaarschrift meesturen.

Machtigingsformulier

U kunt ons machtigingsformulier via de blauwe button downloaden. Daarna print u het uit en vult u het in.

Zelf een machtiging schrijven

In uw machtiging zet u:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de naam, het adres en telefoonnummer van degene die u machtigt;
 • de datum waarop u de machtiging afgeeft (invult);
 • voor welke bezwaarprocedure u deze persoon machtigt;
 • uw handtekening.

Hulp nodig bij bezwaar maken?

Heeft u hulp nodig bij bezwaar maken? Dan kunt u hulp krijgen van:

Deze organisaties zijn onafhankelijk en geven gratis advies en ondersteuning.

Hoe gaat het nu verder?

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw bezwaar te bespreken. Samen maken wij dan afspraken over de bezwaarprocedure.

Wat kunt u verwachten?

 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.
 • Is uw bezwaar niet compleet? Of niet op de juiste manier ingediend? Dan vragen wij u dit te herstellen. Doet u dit niet? Dan kunnen wij besluiten om uw bezwaarschrift niet te behandelen. De beslissing blijft dan hetzelfde.
 • Vervolgens onderzoeken wij uw bezwaarschrift en het dossier dat daarbij hoort. Als het nodig is, kunnen wij u om extra informatie vragen.
 • Wij kunnen een afspraak met u maken voor een hoorzitting, maar dat hoeft niet altijd. Een hoorzitting is een officieel gesprek waarin u kunt uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. U kunt altijd iemand naar de hoorzitting meenemen. Wij maken een verslag van de hoorzitting voor in het dossier.
 • Wij nemen binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaar. Deze beslistermijn begint nadat de bezwaartermijn is verlopen. Wij kunnen de beslistermijn 1 keer met 6 weken verlengen. Daarnaast kan de behandeling van uw bezwaar ook langer duren als:
  • wij wachten totdat u het bezwaarschrift herstelt;
  • wij dat met u afspreken;
  • dit nodig is voor een goede behandeling van uw bezwaar.

U kunt meer informatie vinden:

Uitstel van betaling bij terugvordering

Heeft de RSD besloten dat u een bedrag moet terugbetalen? Dan hoeft u tijdens de bezwaarprocedure nog niet te betalen.

Voorlopige voorziening bij de rechtbank

Onze beslissing blijft gelden totdat wij een beslissing over uw bezwaar hebben genomen.
Komt u hierdoor in de (financiële) problemen? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Bij een voorlopige voorziening legt de rechter een tijdelijke maatregel op in afwachting van de uitkomst van de procedure. U moet hiervoor griffierecht betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rechtspraak(externe link).

Niet eens met de beslissing over uw bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken na die in beroep gaan bij de Rechtbank. U moet hiervoor griffierecht betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rechtspraak(externe link).