De gemeenten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug hebben het taalonderwijs voor asielmigranten samen met elf andere gemeenten in de provincie Utrecht uitbesteed aan taalaanbieder Sagènn. De RSD bepaalt welke leerroute bij een nieuwkomer past. We brengen de situatie van elke nieuwkomer zo zorgvuldig mogelijk in kaart tijdens een brede intake. Als het kan, gebeurt dit al in het azc.

Plan Inburgering en Participatie

Samen met elke inburgeraar maken we daarna een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat welke leerroute de inburgeraar gaat volgen met het aantal taallesuren en alle overige afspraken over aanvullende verplichte modules, participatieactiviteiten en werk.

Verplichte modules

Er zijn ook aanvullende, verplichte modules beschikbaar voor inburgeraars: de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT). De MAP geeft inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt, de PVT gaat over kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Ook de module Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is verplicht. Gezinsmigranten regelen deze module zelf, maar bij asielmigranten is KNM een deel van de leerroute bij Sagènn. 

Praatplaat inburgering voor asielmigranten

De verschillende stappen van het inburgeringstraject hebben we in beeld gebracht op een praatplaat. Handig als ondersteuning van het gesprek met inburgeraars én voor henzelf als overzicht over het traject. Op de achterzijde van de plaat leggen we moeilijke begrippen uit en stellen we de belangrijkste partijen voor die contact hebben met de inburgeraar. Sla de plaat op en doe er je voordeel mee! U kunt de praatplaat hier downloaden.


Hieronder vindt u de praatplaat in verschillende andere talen:

You can download the infographic in English here.  (Engels)

يمكنك تنزيل الرسم المعلوماتي باللغة العربية هنا. (Arabisch)

اینفوگرافیک را می‌توانید به زبان 
.فارسی از اینجا دانلود کنید
 (Farsi)

شما میتوانید معلومات را به زبانهای دری اینجا دانلود کنید  (Dari)

እዚ ኢንፎግራፊ ብ ትግርኛኣብዚ ምርካብ ትኽእል፡፡ (Tigrinya)

Bilgi görselini buradan İngilizce olarak indirebilirsiniz. (Turks)

Financiële en maatschappelijke ondersteuning

Als een inburgeraar een uitkering ontvangt, dan betaalt de RSD zijn of haar vaste lasten tijdens de eerste zes maanden van de inburgering. Dit heet finacieel ontzorgen. Dit doen we om de nieuwkomer te laten wennen aan de financiële situatie en te leren omgaan met inkomsten en uitgaven in Nederland. Het doel is om problemen met schulden te voorkomen. Op welke wijze iemand deze ondersteuning krijgt, staat in het PIP. De inburgering voor asielmigranten wordt door de gemeente betaald.

Samenwerking

Samen met maatschappelijke organisaties begeleidt de Regionale Sociale Dienst asielmigranten tijdens hun inburgeringstraject. We werken onder andere nauw samen met de lokale Vluchtelingwerkgroepen en taalaanbieder Sagènn. Vluchtelingenwerk biedt maatschappelijke begeleiding, dat wil zeggen hulp bij praktische zaken, zoals vragen over huisvesting, de aanvraag van voorzieningen zoals toeslagen, het inschrijven bij de huisarts, etc.

Taken van DUO

Hoewel gemeenten de nieuwe Wet Inburgering voor het grootste deel gaan uitvoeren, blijven er ook taken bij de landelijke overheid. Zo blijft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verantwoordelijk voor de handhaving van de inburgeringsplicht. Ook stelt DUO de leerbaarheidstoets beschikbaar en neemt DUO de landelijke examens af.