Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) de mogelijkheid om mensen te helpen die een participatiewet uitkering nodig (kunnen) hebben.

Dit doet het Europees sociaal Fonds door een gedeelte van onze kosten te vergoeden. Het belangrijkste doel van de ESF-uitgaven is het ondersteunen van het scheppen van meer en betere banen in de EU. Het ESF doet dit door medefinanciering van nationale, regionale en plaatselijke projecten die zorgen voor een verbetering van het werkgelegenheidsniveau, de kwaliteit van banen en integratie op de arbeidsmarkt in de lidstaten en de regio’s.