Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand om uw huur of hypotheek te betalen. U kunt tijdelijk woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling en buiten uw schuld is gedaald.

Wanneer kom ik in aanmerking voor woonkostentoeslag?

 • Uw inkomen is plotseling en buiten uw schuld veel lager geworden
 • Uw aanvraag voor huurtoeslag is afgewezen
 • U gaat op zoek naar een goedkopere woning

Huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag. U kunt dus alleen woonkostentoeslag krijgen als u geen recht heeft op huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur te hoog is of omdat u een koopwoning heeft.

Daarnaast gelden de voorwaarden voor bijzondere bijstand.

Bewijsstukken wanneer u een bijstandsuitkering van de RSD ontvangt

Voor huurders geldt:

 • Afwijzing huurtoeslag

Voor eigenaren geldt:

 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting (hierop staat de hypotheekrenteaftrek)
 • Koopakte
 • Jaaroverzicht hypotheek (hierop staat hoeveel rente u verschuldigd was)
 • Aanslag gemeentebelastingen
 • Premie brand- en opstalverzekering
 • Erfpachtcanon

Bewijsstukken wanneer u geen bijstandsuitkering van de RSD ontvangt

Voor huurders geldt:

 • Huurovereenkomst en huurspecificatie
 • Gegevens over uw inkomen, vermogen en schulden
 • Gegevens waaruit blijkt dat uw inkomen is gedaald
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • Afwijzing huurtoeslag

Voor eigenaren geldt:

 • Gegevens over uw inkomen, vermogen en schulden
 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting (hierop staat de hypotheekrenteaftrek)
 • Gegevens waaruit blijkt dat uw inkomen is gedaald
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • Koopakte
 • Jaaroverzicht hypotheek (hierop staat hoeveel rente u verschuldigd was)
 • Aanslag gemeentebelastingen
 • Premie brand- en opstalverzekering
 • Erfpachtcanon