De RSD betaalt eerst de energietoeslag automatisch uit aan inwoners van wie we het inkomen weten. Dit zijn onder meer inwoners die in september 2023 een bijstandsuitkering hebben ontvangen en AOW-gerechtigden met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Zij hebben de energietoeslag inmiddels ontvangen.

Inwoners die de Energietoeslag 2022 hebben gekregen (maar geen bijstandsuitkering of AIO uitkering ontvangen) en dit jaar ook voldoen aan de voorwaarden, ontvangen de energietoeslag ook automatisch. Zij hebben de toeslag inmiddels (ook) ontvangen.

In de volgende situaties wordt de energietoeslag automatisch uitbetaald en hoeft u niets te doen:

  • U ontvangt een algemene bijstandsuitkering.
  • U ontvangt een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering.
  • U ontvangt een AOW uitkering met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AOI) via de SVB. Let op! Ontvangt u alleen AOW? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen.
  • U heeft de energietoeslag over 2022 ontvangen en in 2023 voldoet u nog steeds aan de voorwaarden.