Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan horen daar ook een aantal rechten en plichten bij. Eén van de verplichtingen is dat u uw best doet om werk te zoeken en te krijgen. Maar wist u dat u er financieel ook op vooruit kunt gaan? Wij vertellen u hier graag meer over.  

U kunt er met een deeltijd baan financieel op vooruit gaan 

Alle beetjes helpen, ook wanneer u een paar uur per week werkt. Bepaalde inkomsten kunnen namelijk ‘vrijgelaten’ worden. Dit noemen we een inkomstenvrijlating. Dat wil zeggen dat bepaalde inkomsten niet gekort worden op uw uitkering.  

Er zijn verschillende soorten ‘inkomstenvrijlatingen'. Meer hierover leest u hieronder. 

De algemene inkomstenvrijlating

Hierbij mag u 25% van uw inkomsten tot maximaal € 264,00 per maand houden. Dit kan voor maximaal 6 maanden. Deze passen wij automatisch voor u toe en hoeft u niet aan te vragen. Deze vrijlating geldt voor iedereen vanaf 27 jaar, die werkt naast zijn of haar uitkering.

De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders

Hierbij mag u 12,5% van uw inkomsten tot maximaal € 164,73 per maand houden. Dit kan voor maximaal 30 aaneengesloten maanden. Deze vrijlating geldt voor iedereen vanaf 27 jaar. Daarnaast moet u als alleenstaande ouder de zorg hebben voor (een) kind(eren) van jonger dan 12 jaar. Ook deze vrijlating passen we automatisch voor u toe en hoeft u niet aan te vragen. De aanvullende inkomstenvrijlating gaat in nadat u de algemene inkomstenvrijlating van 6 maanden heeft ontvangen, en u geen recht heeft op één van de andere vrijlatingen.  

De inkomstenvrijlating voor medisch urenbeperkten

Hierbij mag u 15% van de inkomsten tot maximaal € 167,07 per maand houden. Deze krijgt u als u door ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling niet in staat bent om meer dan 30 uur per week te werken. Dit noemen we ‘medisch urenbeperkt’. Het UWV moet vaststellen of er sprake is van een medische urenbeperking en een advies geven. U kunt deze vrijlating pas krijgen als u geen recht (meer) heeft op de algemene inkomstenvrijlating. Deze vrijlating geldt ook als u jonger bent dan 27 jaar.  

De inkomstenvrijlating voor de doelgroep loonkostensubsidie

Hierbij mag u 15% van de inkomsten tot maximaal € 167,07 per maand houden. Deze krijgt u als uw werkgever een loonkostensubsidie ontvangt voor het deeltijd werk dat u doet. Bijvoorbeeld omdat u een indicatie banenafspraak heeft. Dit kan voor maximaal 12 maanden. Deze periode kan verlengd worden als wij vinden dat u vanwege persoonlijke omstandigheden uw werkzaamheden niet kan uitbreiden. Ook deze vrijlating passen we automatisch voor u toe en hoeft u niet aan te vragen. De inkomstenvrijlating gaat in nadat u de algemene inkomstenvrijlating van 6 maanden heeft ontvangen. Deze vrijlating geldt ook als u jonger bent dan 27 jaar. 

Vrijwilligersvergoeding(en) kunt u houden tot € 2.100 per jaar 

Als u een vergoeding ontvangt voor het verrichten van vrijwilligerswerk korten wij niet op uw uitkering. Het maximum is hierbij € 210,- per maand en maximaal € 2.100,- per jaar. Voorwaarde is dat u niet jonger mag zijn dan 27 jaar. U bent wel verplicht deze inkomsten aan ons door te geven. Dit kan via het wijzigingsformulier

Van uitkering naar werk? Bereken hier wat het financieel oplevert 

Voor veel mensen die de overstap willen maken van een uitkering naar werk, is het onduidelijk welke financiële gevolgen dat heeft. Het NIBUD kan u helpen dit beter inzichtelijk te maken. Zij hebben hiervoor de ‘Van uitkering naar werk-berekenaar(externe link)' in het leven geroepen. Deze tool geeft meer duidelijkheid over welke gevolgen (deeltijd)werk heeft voor uw inkomsten en uw recht op toeslagen.  

Belangrijk! De uitkomst uit de ‘Van uitkering naar werk-berekenaar' blijft een inschatting en geeft geen zekerheid over het recht op bepaalde uitkeringen. 

Een premie van € 1000 bij uitstroom naar werk 

Zit u langer dan 2 jaar in de bijstand, en is het u gelukt om werk te vinden? Bent u hierdoor niet meer afhankelijk van de uitkering? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een ‘uitstroompremie’ krijgen van in totaal € 1.000. De eerste € 500 ontvangt u direct bij de start van uw baan. Daarnaast ontvangt u nog eens € 500 als u na 6 maanden nog steeds werkt. Verder gelden onder meer de volgende voorwaarden: 

  • U bent niet meer afhankelijk van een uitkering door het werk 
  • Dit komt omdat u voor minstens 16 uur werk heeft gevonden 
  • U was hiervoor 2 jaar onafgebroken afhankelijk van een uitkering 
  • U heeft niet eerder de premie gehad in de 2 jaar voordat u niet meer afhankelijk bent van een uitkering door de werkaanvaarding. 
  • U heeft de inkomsten uit werk tijdig bij ons gemeld. 

Een premie bij een participatieplaats 

Als u in het kader van een participatieplaats voor langere tijd werkt met behoud van uitkering, bijvoorbeeld bij de kringloop of bij de Formulierenbrigade, kunt u er financieel op vooruit gaan. Het is dan mogelijk om per zes maanden een participatie premie van € 300 te krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon.

Vragen? 

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij de RSD.