Mensen een stap verder helpen. Dat is waar de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voor staat. Wij helpen mensen ontwikkelen om (weer) volwaardig onderdeel van de maatschappij uit te maken.

De RSD, biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien.Wij bieden begeleiding en hulp bij het vinden van werk, bij het aanvragen van een uitkering of andere vormen van inkomensondersteuning. Ook wanneer er sprake is van schulden, kunnen wij begeleiding bieden bij het oplossen hiervan.

Aanspreekpunt

De RSD is het regionale aanspreekpunt voor vragen over:

  • werk & inkomen
  • re-integratie & participatie
  • schulddienstverlening & budgetadvies
  • uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen
  • werkgeverdienstverlening

Netwerkorganisatie

De RSD is een netwerkorganisatie binnen het bredere sociale domein en vormt een schakel tussen gemeenten, netwerkpartners, inwoners en de arbeidsmarkt. Door aan te sluiten bij de werkwijze van partners kunnen we klanten nog beter van dienst zijn. De RSD werkt onder andere samen met sociale wijkteams, woningcorporaties, schuldhulpmaatjes, welzijnsorganisaties, werkgevers, onderwijsinstellingen, lokale initiatieven uit de samenleving en met Midden Utrecht werkt door(externe link). Met deze manier van werken willen we ook recht doen aan de verschillen tussen de gemeenten, dorpen en kernen binnen de regio, kortom lokaal maatwerk bieden.