De gemeente Bunnik heeft verschillende regelingen voor inwoners die over een minimum inkomen beschikken.

Declaratiefonds Participatie

Mensen met een minimuminkomen kunnen uit het Declaratiefonds Participatie een bijdrage ontvangen voor de kosten van sociaal-culturele, recreatieve en sportieve activiteiten.
Denkt u bijvoorbeeld aan het volgen van een cursus, een abonnement op een sportclub, toneelvereniging, zwem- of muziekles en de kosten van de peuterspeelzaal. Maar ook een abonnement voor de bibliotheek, een dagblad of internet komen in aanmerking. Bezoek voor meer informatie de website(externe link) van de gemeente Bunnik.

Jeugdcultuurfonds

De gemeente Bunnik doet mee aan het Jeugdcultuurfonds(externe link). Soms is er thuis te weinig geld om kinderen en jongeren mee te laten doen aan culturele activiteiten. Dan kan het Jeugdcultuurfonds een oplossing bieden. Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau verhoogd met 25%. Zij kunnen uit dit fonds een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld dansles, muziekles, toneel, schilderen enzovoort. De bijdrage is maximaal € 450.

Aanvraag indienen

Het Jeugdcultuurfonds werkt met intermediairs. Dit kan een huisarts zijn, een leraar op school of een medewerker van het Centrum voor Elkaar van de gemeente. De intermediair doet voor u de aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds. U hoort binnen drie weken of uw kind op les kan. Het Jeugdcultuurfonds rekent direct af met de instelling waar uw kind lessen volgt of meedoet aan activiteiten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website(externe link) van het Jeugdcultuurfonds. Als u contact wilt opnemen met een consulent van het Jeugdcultuurfonds kunt u een mail sturen naar: utrecht@jeugdcultuurfonds.nl. U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Elkaar van de gemeente (www.bunnik.nl(externe link)).

Het Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen die onvoldoende geld hebben om het lidmaatschap van een sportvereniging voor hun kind te betalen. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds kunnen worden gedaan door ouders, intermediairs of sportclubs.
Bezoek voor meer informatie de website van het Jeugdsportfonds(externe link).

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u moeite met het digitaal indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de Formulierenbrigade via (030) 692 95 00 of formulierenbrigade@rsdkrh.nl.