Welke scholingsmogelijkheden voor werknemers zijn er? Is er financiële ondersteuning voor hen? Welke nieuwe subsidies zijn er voor werkgevers? Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt is een nieuw platform opgericht: Midden-Utrecht Werkt Door. In deze netwerkorganisatie wijzen we werknemers, zelfstandigen en werkgevers de routemogelijkheden naar werk in de regio.

Regionale mobiliteitsteams in heel Nederland

Midden-Utrecht Werkt Door is één van de 35 regionale mobiliteitsteams in Nederland. In elke regio kunnen mensen hier terecht, die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken.

De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk.

Kijk voor meer informatie op:

middenutrechtwerktdoor.nl en  https://www.linkedin.com/company/muwd