Ook met een laag inkomen, wilt u meedoen in de samenleving. Net als uw eventuele kinderen. Daarom kunt u met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm een vergoeding van € 225,- per volwassene en € 140,- per kind (onder de 18 jaar) krijgen. 

De vergoeding kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van verenigingen (sport, cultuur), de bibliotheek, een museum(jaarkaart), krant, tv (kabel of digitaal), telefoon, laptop, tijdschrift, of om naar concerten of voorstellingen te gaan. 
Het is belangrijk dat u bonnetjes en afschriften bewaart waarmee u bijvoorbeeld kunt bewijzen dat u een abonnement heeft. De RSD kan daar achteraf om vragen.

Voor wie?

U komt in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet meer is dan is toegestaan in de Participatiewet.

Hoe werkt het?

Als uw huishouden uit meerdere personen bestaat, moet u de vergoeding voor alle gezinsleden in één keer aanvragen. Kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelf een eigen aanvraag indienen. Een aanvraag moet ingediend worden in het jaar waarvoor de minimaregeling geldt. U kunt dus geen aanvraag meer doen over voorgaande jaren. Houd u bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens bij de hand.

Online aanvragen 

Via onderstaande knop kunt u de Participatieregeling online aanvragen.

Online aanvragen Participatieregeling