Gemeenten zetten zich onder meer in voor wegen, rioolbeheer, afvalinzameling, jeugdzorg en milieu. Waterschappen zorgen voor goed waterbeheer vanwege de ligging van ons land. Ieder huishouden in Nederland betaalt mee aan de kosten die dit met zich mee brengt. Jaarlijks ontvangt u een brief waarin het bedrag staat vermeld dat u voor het komende kalenderjaar moet betalen, en hoe de betaling in zijn werk gaat.

Kwijtschelding

Als u een bijstandsuitkering heeft of leeft van een minimum inkomen kan het zijn dat u aanmerking komt voor kwijtschelding van bepaalde gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelasting.
Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden, zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau komen meestal in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van deze heffingen. In de meeste gevallen hoeft u deze belasting(en) niet te betalen als uw inkomen op of net boven bijstandsniveau ligt. Dit wordt beoordeeld per situatie of huishouden.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding krijgt u niet automatisch. Als u de aanslagen en acceptgiro’s ontvangt, is het belangrijk om zo snel mogelijk een aanvraag voor kwijtschelding in te dienen. Via Mijn BghU kunt u een kwijtscheldingsformulier indienen. U logt  in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Ook kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via telefoonnummer 088 – 0640380.  

Let op: Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen een kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen via de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Dus niet via bij BghU. Meer informatie vindt u op de website van BSR.

Hulp bij uw aanvraag

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelasting? Dit kan via onze Formulierenbrigade. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 030 - 692 95 00.

Heett u een afspraak gemaakt? Neemt u dan in ieder geval uw DigiD mee, een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (van uzelf en uw partner). Is uw partner niet in de gelegenheid om mee te komen? Neemt u dan een door hem/haar ingevuld machtigingsformulier mee, plus een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Ook wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade graag.