De RSD wil graag weten hoe tevreden haar klanten zijn over de schulddienstverlening van de RSD. Om hier een goed antwoord op te krijgen, start de RSD aanstaande maandag (17 januari) met een Klanttevredenheidsonderzoek. Het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC voert dit onderzoek uit voor de RSD.

Vragenlijst

Het Klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit het versturen van een vragenlijst naar klanten die gebruik maken (of hebben gemaakt) van schulddienstverlening. Wanneer u in een schuldhulpverlenings traject zit (of kort geleden heeft gezeten) kan het zijn dat u binnenkort via de post of via de mail een vragenlijst van ons ontvangt. Niet alle klanten die in een schuldhulpverlenings traject zitten (of hebben gezeten) ontvangen een vragenlijst. Dit heeft te maken met de steekproef die getrokken wordt.

Steekproef

Het trekken van een steekproef betekent dat op automatische wijze een aantal adressen worden geselecteerd. Naar deze adressen wordt vervolgens de vragenlijst van het Klanttevredenheidsonderzoek verstuurd. Het kan dus zijn dat u geen vragenlijst ontvangt. Dan hoeft u ook niets te doen.

Goed om te weten

Het wel of niet invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de hulpverlening die u krijgt of heeft gekregen. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst invult.

Vragen?

Heeft u vragen over het klanttevredenheidsonderzoek? Dan kunt u vanaf maandag 17 januari bellen met BMC. BMC voert namelijk het Klanttevredenheidsonderzoek uit voor de RSD. U kunt op werkdagen met BMC bellen tussen 10.00 – 15.00 uur op telefoonnummer 070 – 310 38 50.